Vorige
Randweg Boekel – N605

De kern van Boekel is ontlast door de aanleg van een provinciale weg.

Boekel
2020 - 2021
€ 5.832.000,00
D&C (UAV-GC)
Provincie
Infra

De huidige provinciale weg N605 van Gemert naar Uden liep door de kern van Boekel. Om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren, is een nieuwe randweg aan de westzijde van Boekel aangelegd.

DUURZAAM ASFALT VOOR MINDER HINDER

De enkelbaans weg ten westen van Boekel heeft één rijstrook per rijrichting, is ongeveer 4,7 km lang en heeft in het gehele tracé vier rotondes, uitgevoerd in beton. De nieuwe randweg is voorzien van een geluidreducerend en duurzaam asfalt, wat zorgt voor minder hinder voor de omwonenden.

In de deklaag is Micropave Ecopave XL toegepast. Dit verdubbelt de levensduur van de deklaag met grote besparing aan CO2 uitstoot als gevolg. In dit project is circa 30.000 m2 asfalt met Micropave Ecopave XL aangebracht. In deze schaalgrootte is dit nog niet eerder toegepast. 

Rotonde Randweg Boekel

Vier rotondes

De rotondes van de nieuwe randweg zijn uitgevoerd in beton

Dura Vermeer vrachtwagen op nieuwe randweg Boekel

Duurzaam asfalt

Micropave Ecopave XL verdubbelt de levensduur van de deklaag.

FLORA EN FAUNA

Er zijn meerdere maatregelen genomen voor de natuur en de dieren die hier leven. Zo is het volledige tracé afgerasterd om aanrijdingen met dieren te voorkomen en zijn er er twaalf faunapassages, zodat dieren de weg kunnen kruisen. Ook zijn er nieuwe nestkasten opgehangen voor de dwergvleermuizen en vogels die leefden in de panden die gesloopt zijn voor de aanleg van de randweg.

Het gebied rondom de weg wordt ingericht met water en groen en wandel- en fietsroutes worden aangekleed en krijgen bewegwijzering.

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.