Vorige
Ruimte voor de Waal

Zorgen voor droge voeten

Verlagen van de waterstand

Nijmegen
10/2012 - 08/2016
Rijkswaterstaat
Infra

Rijkswaterstaat wilde met het project Ruimte voor de Waal de risico’s op overstroming verkleinen door de waterstand te verlagen. Tegelijkertijd moest uitvoering van deze maatregel de ruimtelijke kwaliteit van Nijmegen aan de Waal ten goede komen. Het project behelsde het graven van een nevengeul en daarmee de aanleg van een eiland in de Waal.

Risico overstroming verkleinen

Door de waterstand te verlagen.

Uniek rivierpark

In het hart van Nijmegen met ruimte voor wonen, recreatie en cultuur, water en natuur.

RISICO'S VERKLEINEN

Bouwcombinatie i-Lent (Dura Vermeer en Ploegam) tekende voor de klus. Om de risico’s op overstromingen te verkleinen, werd de bestaande dijk zo’n 350 meter landinwaarts verlegd. De dijkteruglegging is gecombineerd met het graven van een nevengeul, waardoor een eiland in de Waal ontstond. Bij hoogwater stroomt het water in de geul mee met de rivier. Hiermee wordt voorkomen dat het water te veel stijgt. Naast deze werkzaamheden was de bouwcombinatie verantwoordelijk voor de bouw van drie beeldbepalende bruggen (die het eiland verbinden met het vaste land) en een nieuwe kade.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!