Vorige
Strandeiland IJburg

Het onzichtbare werk zichtbaar

Amsterdam
2022-2023
Bedrijfsleven
Infra

Strandeiland is een nieuw te ontwikkelen stadswijk bij IJburg in Amsterdam en bestaat uit twee eilanden, gescheiden door een groot waterlichaam 'het Oog'. Het gaat plek bieden aan 8.000 woningen, 120.000 vierkante meter aan commercieel en maatschappelijk programma, een circa 750 meter lang stadsstrand en bijna 6 hectare aan groen voor onder meer sporten, spelen en ontmoeten. Dura Vermeer realiseert in opdracht van Waternet het bouw- en woonrijp maken van het gebied; het aanleggen van ondergrondse hoofdtracés voor drinkwater, afvalwater en het hemelwaterriool. Waternet voorziet de circa 20.000 nieuwe bewoners van drinkwater, zorgt voor de afvoer van rioolwater en levert een ingenieus systeem van wadi’s, putten en infiltratieriolen die het regenwater in de bodem infiltreren. 

En alsof de werkzaamheden nog niet indrukwekkend genoeg zijn, is de locatie ook nog eens uniek. Een grote zandvlakte met uitzicht die kilometers ver reikt. Deze is gerealiseerd op een voor IJburg bekende manier: de pannenkoekenmethode. De bodem van het IJmeer heeft een dikke bovenlaag van slib, daarom is het zand in lagen aangebracht. Onder water is het zand gesproeid, boven water is het zand opgespoten. Om het op tijd gereed te krijgen, zijn er zettingsversnellende maatregelen getroffen. Op het nu nog onbewoonde eiland, met een aantal groen gele keten en materiaal van onderaannemers, wordt veel werk verzet om Amsterdam uit te breiden.

Duurzaam, duurzaam, duurzaam

De gemeente Amsterdam, Waternet en het projectteam van Dura Vermeer hameren erop dat de werkzaamheden duurzaam worden uitgevoerd, naar het duurzaamheidsbeleid ‘Op naar Net Zero’. Dat begint al bij het betreden van de bouwplaats; de tijdelijke bouwweg bestaat uit menggranulaat van Dura Vermeer Reststoffen en de bouwlocatie is voorzien van windwokkels die energie opwekken. Tijdens de realisatie wordt er materieel ingezet die draait op bio-fuel HVO100 of volledig elektrisch is. De CO2-uitstoot die hiermee wordt bespaard, wordt real-time bijgehouden in speciale dashboards. Het streven is dat er qua materieel 92% CO2 wordt bespaard, met betrekking tot het transport streven we naar 91%.

Ook wordt er rekening gehouden met de flora en fauna. Onze werkzaamheden vinden plaats in het broedseizoen; pas na vrijgave van de ecoloog kunnen werkzaamheden starten en er worden continu maatregelen getroffen om het broedseizoen als de werkzaamheden niet te verstoren. Denk bijvoorbeeld aan de oeverzwaluw. De grootste kolonie daarvan leeft op IJburg. Speciaal voor hen is er een “Oeverzwaluw Hotel” gebouwd.

1
4

Alleen maar duurzaam of ook digitaal?

Het strandeiland is gloednieuw en gemaakt van opgespoten zand. Risico’s in de ondergrond zijn er, in vergelijking met andere projecten, dus niet. Om de tekeningen van diverse partijen goed op elkaar af te stemmen is er een digitale visualisatie gemaakt. Hierin is weergegeven waar de riolering wordt geplaatst, zodat ook voor anderen duidelijk is waar bijvoorbeeld de palen geslagen kunnen worden.

Samenwerking Dura Vermeer, Waternet en gemeente Amsterdam

Strandeiland IJburg is niet het eerste project waar Dura Vermeer, Waternet en de gemeente Amsterdam samenwerken. Zo wordt er ook bij de kademuurvernieuwing aan de Jacob Catskade in Amsterdam samen gewerkt. Waarom de partijen elkaar telkens vinden? De overeenkomende duurzaamheidsambities. We weten dat duurzaamheid niet iets voor later is, maar hebben een duidelijk doel. En dat die overeenkomen werkt prettig en efficiënt, we weten waar we aan werken en hebben een gezamenlijk doel. 

Op naar Net Zero

Dura Vermeer werkt aan een groenere, betere en duurzame toekomst. Elke dag opnieuw. Wij hebben een kraakhelder doel. Nul CO2-uitstoot vóór 2050. Dit lukt ons niet alleen: met al onze collega’s en iedereen in de keten kunnen we de teller versnellen. Ook dit initiatief telt op naar nul uitstoot. Zo gaan we samen ‘Op naar Net Zero’. Meer weten? 

LEES MEER OVER ONS NET ZERO-BELEID

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Noord West Bekijk werkmaatschappij

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Sander Haagedoorn

Bedrijfsleider wegen Dura Vermeer Infra Regio Noord West Regio Noord-Holland
Sander Haagedoorn