Vorige

Goede Buur(t)

Een Goede Buur(t) is als een familie. Jong en oud zijn met elkaar verbonden en wonen en leven naast en met elkaar. De ene bewoner fungeert als inspiratiebron of juist steun-en-toeverlaat voor de ander. Maar hoe zorg je voor een leefbare buurt, die plaats biedt aan bewoners in elke fase van hun leven?

Versterken van sociale structuren

We zetten in op het versterken van sociale structuren en kansengelijkheid. Op zichtbare, en onzichtbare kwaliteiten.

Een leefbare buurt

In de schaarse ruimte moeten ambities worden gestapeld. In Goede Buur(t) maken we met elkaar een integrale afweging voor een leefbare buurt.

Juist omdat ontwikkelopaven steeds complexer worden is het van belang om verder te kijken dan de kaders van de ruimtelijke opgave. In onze gebiedsgerichte aanpak Goede Buur(t) stellen wij de buurt en de leefomgeving centraal om bestaande buurten beter te maken en zo bij te dragen aan de eerlijke stad. Sociale, ecologische en ruimtelijke ambities gaan hand in hand. We kijken vanuit een breed perspectief naar buurten; dat vraagt ook om een andere manier van investeren en samenwerken met onze partners. We hebben elkaar allemaal nodig. Wij zoeken in Goede Buur(t) daarom gezamenlijk, open en eerlijk naar de integrale vraag en ambitie

Zo brengen we onze missie – Het Goede Doen voor mens en natuur - met elkaar een flinke stap verder.

Een quickscan

Onze quickscan op basis van data, literatuuronderzoek, gesprekken met bewoners en ruimtelijke studies is de gespreksstarter van Goede Buur(t).

Bewoners als lokale experts

Bewoners, buurtinitiatieven, lokale samenwerkingspartners zijn onze experts: de ogen en oren in de buurt

Het integraal nadenken over een Goede Buur(t) start al voordat de opgave is geformuleerd. Want de kansen liggen juist in de beginfase, wanneer ruimte, sociale ambities en ecologie nog vol met elkaar concurreren om de schaarse ruimte, capaciteit en middelen. Daarom is Goede Buur(t) bovenal een uitnodiging om in een ontwerpend onderzoek met elkaar de ambitie en het proces te bevragen en een integraal afwegingskader te formuleren.

Samen hebben we maar één kans om het goed te doen, voor nu en voor de toekomst. Bouw jij mee aan een Goede Buur(t)?

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Edwin Blom

Directievoorzitter Renovatie Regio Heel Nederland
Edwin Blom
Bouw & Vastgoed

Peter Klevering

Directeur Gebiedsontwikkeling Regio Heel Nederland
Peter Klevering
Bouw & Vastgoed

Siobhan Burger

Programmamanager sociale impact Regio Heel Nederland
Siobhan Burger