Vorige

Expertise Energie

Werk maken van de energiedoelstellingen

Nederland heeft ambitieuze energiedoelstellingen. In Europa is afgesproken dat Nederland in 2030 27% van de energie uit duurzame bronnen moet halen en dat de CO2-uitstoot met 49% moet zijn verminderd ten opzichte van 1990. Met het besluit om uiterlijk in 2030 de gasproductie in Groningen stil te leggen, ligt de lat de komende jaren nog hoger. Gekoppeld aan het feit dat Nederland tot nu toe nog achterloopt op het gebied van duurzame energie, is het daarmee duidelijk dat er de komende jaren een inhaalslag nodig is om deze doelstellingen waar te maken. 

27% Van de energie uit duurzame bronnen in 2030
49% Vermindering van CO2-uitstoot in 2030
Windmolen fundaties

Windparken

Wij hebben uitgebreide ervaring met de bouw van kleine en grote windparken.

De Boekelosebrug Hengelo

Energieneutrale infrastructuur

Door zonnepanelen te verwerken kan infrastructuur zijn eigen energie opwekken.

HOOGSPANNINGSNET AANPASSEN

In Nederland zijn zonne-energie en windparken op land en water het meest kansrijk. Door de transitie van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie en de verdere elektrificatie van sectoren als mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie, neemt het transport van energie door Nederland snel toe. Deze toename loopt op bepaalde plekken tegen de grenzen van haar bereik aan. Het is daarom noodzakelijk het hoogspanningsnet aan te passen en uit te breiden. 

WINDPARK EXPERT

Dura Vermeer heeft de kennis, kunde en ervaring in huis om zowel bij windparken op land als bij het aanpassen of uitbreiden van het hoogspanningsnet een belangrijke bijdrage te leveren. Wij hebben uitgebreide ervaring met de bouw van kleine en grote windparken op land, uiteenlopend van het complete ontwerp en het realiseren van de infrastructuur (parkwegen en kraanopstelplaatsen), de civiele werkzaamheden (molenfundaties) en - met vaste partners - het elektrische deel (parkbekabeling).   

Timelapse uitbreiding onderstation Hooghalen
Expert in Windparken

Windparken

parkwegen, kraanopstelplaatsen en betonfundaties

Hoogspanning

Realisatie en renovatie onderstations

Elektrische metingen

Bewaken installatieconditie

Zonnepanelen langs de A6.

Ruime ervaring met zonne-energie

Dit geldt ook voor zonne-energie, waarbij de aanleg van infrastructuur inclusief de energievoorziening in de vorm van zonnepanelen voor ons als bouwer een specialiteit is. Ook hebben wij veel ervaring met het ontwerpen en realiseren van wintrackprojecten en nieuwbouw of uitbreiding van onderstations.  

Activiteiten

Ontdek onze andere expertises en activiteiten op het gebied van infrastructuur.

Bekijk alle expertises en activiteiten

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Harbert van der Wildt

Directeur Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Regio Heel Nederland