Vorige

De Circulaire Weg

Hoe werkt het?

Om circulair bouwen te versnellen hebben we (ook) nieuwe businessmodellen nodig. Het programma De Circulaire Weg heeft een infra as a service-model ontwikkeld, waarmee verschillende infraprojecten als dienst worden uitgevoerd. Zo heeft de opdrachtnemer van begin tot eind de prikkel om circulair te werken en te blijven verbeteren in beschikbaarheid, onderhoud en duurzaamheid. Dura Vermeer is één van de initiatiefnemers van dit programma.

Verschuiving verantwoordelijkheid 

Een mogelijkheid om tot meer circulariteit te komen is het betalen voor gebruik in plaats van voor een product. Dit as a service-concept wordt al toegepast in andere branches, maar de infrasector blijft daarbij nog achter. Hier zijn we gewend dat de eerste bouwer de infrastructuur aanlegt, een tweede het onderhoud verzorgt en een derde alles weer verwijdert. Het resultaat: onnodige vervangingen en hogere kosten. Om dit te ondervangen is een model als “De Circulaire Weg” nodig, waarbij partijen betrokken zijn bij alle stappen in de keten en dus ook verantwoordelijkheid voelen voor hergebruik.  

Pilot circulaire wegenbouw

Samenwerken

Binnen het partnerprogramma staat kennisdeling en samenwerking centraal.

Circulaire weg

Pilots

Er zijn meerdere pilots opgezet waarin nieuwe processen en technische oplossingen worden getest die de circulariteit bevorderen.

PARTNERPROGRAMMA

Het partnerprogramma De Circulaire Weg is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel, de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Amsterdam (stadsdeel Zuidoost), TU Delft, ABN AMRO, Sweco en initiatiefnemer Dura Vermeer. In 2019 is gestart met de eerste pilots in de provincie Overijssel (N739) en de provincie Noord-Brabant (N279).  

Pilots

De afgelopen tweeënhalf jaar is met verschillende pilotprojecten al aangetoond dat dit as a service-model tot meer circulariteit in ontwerp en oplossingen. Vanuit Dura Vermeer hebben wij bijvoorbeeld een succesvolle proef gedaan met verlichting als dienst op de N279, werken we aan een wegreconstructie in Amersfoort en kijken we met de provincie Noord-Holland naar de mogelijkheden voor duurzaam bermbeheer.

Bekijk hier het webinar terug waarin TU Delft het onderzoeksrapport toelicht en er gesproken wordt met partners over de ervaringen.

De komende tijd worden door het land nog meer pilots opgezet met nieuwe processen en technische oplossingen die de circulariteit bevorderen. De partners proberen op deze manier antwoord te geven op vragen als: Voor welke objecten biedt deze aanpak meerwaarde? Welke veranderingen zijn er nodig in de organisatie en samenwerking? Hoe waardeer je grondstoffen die "vast" zitten in een object? Door resultaten te delen, kan er gezamenlijk naar oplossingen voor eventuele obstakels gezocht worden. Alleen zo komt de circulaire economie ook in de wegenbouw een stap dichterbij. 

Partners gezocht

Goed nieuws: het partnerprogramma krijgt een vervolg! In september 2022 gaat een tweede programma van start en er worden nog nieuwe partners gezocht. Ook Dura Vermeer blijft als partner betrokken.

Voor wie?
Publieke en private partijen die infrastructuur beheren, bouwers in de GWW-sector en alle ketenpartijen die een belangrijke bijdrage willen leveren aan circulaire bouw en asset management.

Wat levert het op?
Partners geven met elkaar vorm aan dit nieuwe infra as a service-business model, wat hen een koplopersrol binnen de branche oplevert. Door het samenbrengen van kennis en expertise plus het faciliteren van de innovatieprocessen kunnen zij echt versnellen én concrete circulaire resultaten bereiken in projecten.

Kijk hier voor meer informatie of neem contact op met programmamanager Frederike Noppers via info@decirculaireweg.nl.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Participaties Bekijk werkmaatschappij

Seminar 'Tweeënhalf jaar De Circulaire Weg' | 10 juni 2022

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Ronald Dirksen

Directeur Dura Vermeer Infra Participaties Regio Heel Nederland
Ronald Dirksen
Infra

Jeroen van Wijngaarden

Projectcoördinator De Circulaire Weg Regio Heel Nederland
Jeroen van Wijngaarden