Vorige

De Circulaire Weg

In de strijd tegen klimaatverandering en dreigende grondstoffentekorten werken enkele provincies en gemeenten samen met Dura Vermeer en de TU Delft aan een circulaire infrastructuur. In het tweejarige infra-as-a-service partnerprogramma “De Circulaire Weg” staan reductie van CO2-uitstoot en hergebruik van grondstoffen voorop.

Verschuiving verantwoordelijkheid 

Een mogelijkheid om tot meer circulariteit te komen is het betalen voor gebruik in plaats van voor een product. Dit as-a-service-concept wordt al toegepast in andere branches, maar de infrasector blijft daarbij nog achter. Hier zijn we gewend dat de eerste bouwer de infrastructuur aanlegt, een tweede het onderhoud verzorgt en een derde alles weer verwijdert. Het resultaat: onnodige vervangingen en hogere kosten. Om dit te ondervangen is een model als “De Circulaire Weg” nodig waarbij partijen betrokken zijn bij alle stappen in de keten en dus ook verantwoordelijkheid voelen voor hergebruik.  

Samenwerken

De Circulaire Weg is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel, de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Amsterdam en Dura Vermeer.

Pilots

De komende twee jaar worden door het land nog meer pilots opgezet met nieuwe processen en technische oplossingen die de circulariteit bevorderen.

PARTNERPROGRAMMA

Het partnerprogramma De Circulaire Weg is een samenwerkingsverband tussen de provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Overijssel, de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Amsterdam (stadsdeel Zuidoost), TU Delft en initiatiefnemer Dura Vermeer. In 2019 is gestart met de eerste pilots in de provincie Overijssel (N739) en de provincie Noord-Brabant (N279).  

PROEVEN

De komende twee jaar worden door het land nog meer pilots opgezet met nieuwe processen en technische oplossingen die de circulariteit bevorderen. De partners proberen op deze manier antwoord te geven op vragen als: Voor welke objecten biedt deze aanpak meerwaarde? Welke veranderingen zijn er nodig in de organisatie en samenwerking? Hoe waardeer je grondstoffen die "vast" zitten in een object? Door resultaten te delen, kan er gezamenlijk naar oplossingen voor eventuele obstakels gezocht worden. Alleen zo komt de circulaire economie ook in de wegenbouw een stap dichterbij. 

Het partnerprogramma loopt nog tot eind 2021.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Ronald Dirksen

Directeur Dura Vermeer Infra Participaties Regio Heel Nederland
Ronald Dirksen
Infra

Jeroen van Wijngaarden

Projectcoördinator De Circulaire Weg Regio Heel Nederland
Jeroen van Wijngaarden