Vorige
Dijkversterking Spui-Oost

Droge voeten voor de komende 50 jaar

Acht kilometer dijk versterkt

Goudswaard
03/2015 - 11/2016
Waterschappen
Infra

Een aantal waterkeringen in de Hoekse Waard voldeed niet aan de wettelijke norm en werd daarom versterkt. Het project Dijkversterking Spui Oost pakte een deel van de waterkeringen in dit gebied aan. In opdracht van waterschap Hollandse Delta startte bouwcombinatie Ploegam Biggelaar grond- en waterbouw in april 2015 met het versterken van ruim acht kilometer dijk langs het Spui tussen Goudswaard en Oud-Beijerland. Dura Vermeer maakte onderdeel uit van het projectteam.

Versterking

De dijkversterking kwam tot stand door de dijken op te hogen en te verbreden met extra grond.

Transport via water

In plaats van elke twee minuten een vrachtauto voor de grond, kwamen er ongeveer één of twee schepen per dag.

De dijkversterking kwam tot stand door de dijken op te hogen en te verbreden met extra grond. Aan de buitenkant van de dijk werd steenbekleding aangebracht zodat golfslag minder beschadigingen aan kan brengen. Op een aantal locaties, zoals in de dorpskern van Goudswaard, was er geen ruimte om de dijk te verhogen en te verbreden. Om de dijk daar op zijn plek te houden, zijn er op diverse locaties damwanden aangebracht in de ondergrond. Dit voorkomt dat de dijk gaat schuiven of uitzakt onder invloed van de kracht van het drukkende water. Om de Landelijke Korendijk te verstevigen, zijn er stabiliteitskolommen in de ondergrond aangebracht, een innovatie van Dura Vermeer. De genoemde acties waren nodig om droge voeten te houden en de veiligheid van het dijktraject voor een periode van 50 jaar te waarborgen. Na de dijkwerkzaamheden zijn de wegen en fietspaden hersteld en nieuwe asfaltverhardingen aangebracht. Binnendijks is gras ingezaaid.

BESCHIKBAARHEID

Op of direct naast de dijken die verhoogd of verstevigd zijn, liggen wegen en fietspaden. Toch was op verzoek van de opdrachtgever de bereikbaarheid en doorstroming tijdens de werkzaamheden gegarandeerd. Er is gewerkt met gedeeltelijke afsluitingen, omleggingen of omleidingen. Eén van de hinder beperkende maatregelen was dat er zoveel mogelijk materiaal via het water werd aangevoerd om zo min mogelijk groot wegtransport plaats te laten vinden. Grond en stenen voor de ophoging van de dijken kwamen dan ook via het water. In plaats van elke twee minuten een vrachtauto voor de grond kwam het nu neer op één of twee schepen per dag.

Omgevingscommunicatie speelde een grote rol in dit project en niet alleen vanwege de informatie omtrent de omleggingen en omleidingen. Op sommige deeltrajecten waren de werkzaamheden heel dicht bij de huizen. Het vaste projectteam hield de omwonenden op de hoogte met persoonlijke gesprekken, schriftelijke informatie en via een website. Ook hield het projectteam wekelijks een inloopspreekuur.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!