Vorige
Distripark Eemhaven

Groot onderhoud en herinrichting

Rotterdam
2023 - 2025
Infra

Distripark Eemhaven werd in 1989 aangelegd om regionaal meer te profiteren van de Rotterdamse haven, werkgelegenheid te creëren en ladingstromen aan de haven te binden. Momenteel zijn er circa dertig bedrijven actief in het distripark. 

Gemeente Albrandswaard

Het Distripark Eemhaven is binnen het Havenbedrijf Rotterdam een bijzonder gebied. Het is één van de weinige binnendijks gelegen locaties en het is onderdeel van de gemeente Albrandswaard. Wat het gebied extra bijzonder maakt is dat het ten opzichte van het overige areaal een zeer laaggelegen gebied is - grotendeels onder NAP - met een zettingsgevoelige bodem. 

In het distripark is het havenbedrijf niet alleen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de openbare infrastructuur, maar ook voor het totale openbare riolerings- en waterhuishoudingssysteem. Een rioolinspectie heeft aangetoond dat door de zettingsgevoeligheid in combinatie met de belasting van het gebied, de wegen en de riolering in het Distripark Eemhaven de afgelopen dertig jaar zijn verzakt. Ze zijn om die reden aan groot onderhoud en vervanging toe.

Duurzame en toekomstgerichte vestigingslocatie

Dura Vermeer gaat in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam de herstructurering van Distripark Eemhaven oppakken. Hierdoor ontstaat een verkeers- en sociaal veilig distripark en een aantrekkelijke vestigingslocatie. De karakteristieke uitstraling – met name de centrale bomenrij – blijft zoveel mogelijk behouden. De werkzaamheden voeren we op een duurzame wijze uit. We maken gebruik van elektrisch materieel, hebben een duurzame bouwplaatsinrichting en verzorgen duurzame transportbewegingen. 

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

​Het groot onderhoud door Dura Vermeer wordt gecombineerd met een herinrichting. De verkeersveiligheid wordt vergroot door het aanbrengen van ledverlichting en de aanleg van een vrij liggend fietspad op de Willem Barentszstraat. Ook worden de parkeerplaatsen in het gebied verplaatst en aangepast. Havenbedrijf Rotterdam en Dura Vermeer streven ernaar dat tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk hinder wordt veroorzaakt voor de omgeving. De omliggende bedrijven blijven via minimaal één inrit bereikbaar.  Naar verwachting zijn de werkzaamheden in april 2025 afgerond.

Lees meer van Dura Vermeer Haven & Industrie Bekijk werkmaatschappij

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!