Vorige
Herinrichting Engweg en omgeving

Modernisering van rioolstelsel en de wijk

Metamorfose Engweg en omgeving

Amersfoort
02/2021 - heden
5.156.000
Bouwteam
Gemeente
Infra

In opdracht van gemeente Amersfoort geeft Dura Vermeer de Engweg en omgeving een metamorfose. Het huidige rioolstelsel wordt gemoderniseerd en vervolgens wordt de wijk opnieuw ingericht.

Gescheiden rioolstelsel

Het grootste deel van de straten in het projectgebied heeft op dit moment een gemengd riool. Dit wordt opgewaardeerd naar een gescheiden rioolstelsel, met een extra rioolbuis voor het schone hemelwater. Zo zorgen we ervoor dat het hemelwater niet naar de rioolzuivering gaat, maar weer duurzaam in de natuur terecht komt. Alle bewoners krijgen de mogelijkheid om de regenpijpen aan de voorzijde van de woning af te koppelen en aan te sluiten op het nieuwe hemelwaterriool.

Herinrichting Engweg

Werken met elektrisch materieel

Geeft reductie in MKI en CO2.

Herinrichting Engweg

Zestigjarig oude riolering

Van gemengd riool naar gescheiden rioolstelsel.

Herinrichting van de wijk

Vanwege de ondergrondse werkzaamheden wordt de straat opengebroken. Dit geeft meteen de kans om ook andere verbeteringen aan te brengen in de wijk. Zo creëren we onder andere meer groen, werken we aan de verkeersveiligheid en zorgen we voor extra parkeervoorzieningen.  Door de parkeervakken te maken van grasbetonstenen is er ruimte voor regenwater om door te dringen tot de bodem. Daarnaast wordt er meer groen aangebracht en ruimte voor bomen gecreëerd, dit zorgt voor een groenere leefomgeving die beter bestand is tegen hitte en droogte. 

Uitstoot naar 0

Op het project zetten we elektrisch materieel in, zoals onder andere een elektrische kraan en een elektrische shovel. Daarnaast maken we gebruik van HVO100 brandstof voor het reguliere materieel, dit zorgt voor een lagere uitstoot van stikstof dan wanneer deze rijden op reguliere diesel.  

Met elkaar

Het project wordt uitgevoerd vanuit een bouwteam bestaande uit onder andere gemeente, bewoners en landschapsarchitect. In nauwe samenwerking is een integraal, realiseerbaar, betaalbaar en duurzaam plan voor de wijk tot stand gekomen. We sluiten aan op het motto van de bewoners van Hoogland: Wij werken met elkaar, voor elkaar! 

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Noord Oost Bekijk werkmaatschappij

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!