Vorige
Legends

Fijn wonen voor 55-plussers

Een community van Legends

Utrecht
Status: in uitvoering
Eigen ontwikkeling
Bouw & Vastgoed

Legends is een ontwikkeling in het nieuwe stadsdeel van Utrecht, Leidsche Rijn. Op deze plek wonen straks 55-plussers in een levendig appartementencomplex. Het ontwerp draait volledig om het ouder worden leuk, fit, vitaal, actief en betekenisvol tegemoet te kunnen treden. Senioren staan nog midden in het leven en daar vormt Legends zich volledig naar.  

SOCIALE COHESIE

De verschillende straatniveaus rond het gebouw zijn geïntegreerd in het ontwerp en slim ingezet om ontmoeting en beweging te stimuleren. Dit uit zich in glooiende paden, trappen en galerijen die leiden naar een collectieve groene binnenwereld. Brede galerijen fungeren als opgetilde straten waar bewoners elkaar kunnen treffen voor een kopje koffie, of juist kunnen lezen aan de leestafel. Je loopt de deur uit en er is gezelligheid en cultuur. Via trappen en informele verbindingen tussen verdiepingen kunnen bewoners zich gemakkelijk verplaatsen. De weelderige binnentuin met een looproute en sociale ruimtes langs de randen nodigt bewoners uit tot beweging en interactie. De gehele routing van het woongebouw is afgestemd op een afnemende actieradius bij het ouder worden.

BIODIVERSITEIT & GROEN

De binnentuin is een oase van rust en kent een wereld van geuren, kleuren en smaken. Hier komt een verscheidenheid aan plant- en bloemsoorten terug uit de Utrechtse soortenlijst én voedselrijke beplanting. De groene binnentuin is niet alleen gezond voor de bewoners, maar draagt ook bij aan de stedelijke waterhuishouding en biodiversiteit. Door de combinatie van waterbergend groen en een retentiesysteem wordt regenwater lokaal gebufferd, worden de planten geïrrigeerd bij weinig regen en wordt het waternet ontlast. Verder komen in de buitengevels nestkasten voor o.a. gierzwaluwen, huismussen en gewone dwergvleermuizen en inbouwstenen voor vleermuizen. Het ecosysteem wordt verder ondersteund met vlinderwinterkasten, een insectenmuur, ondergrondse hommelkasten en een spiegelvijver voor vogels in de tuin.

DIVERSITEIT

De 152 levensloopbestendige woningen in Legends variëren in grootte van 40 m² tot 110 m². Van het totaal zijn 49 woningen bestemd voor sociale huur, 52 woningen voor middenhuur en 51 woningen voor vrije sector huur. De woningen zijn zeer duurzaam, zowel in energie als in woonjaren. De drempelloze appartementen zijn energiezuinig met gezonde ventilatie, en aanpasbaar in veranderende (zorg)behoeften – denk aan het makkelijk plaatsen van wandsteunen en samenvoegen van kamers. Met een grote diversiteit aan woonvormen voldoet het gebouw aan de verschillende woonwensen van actieve 55+ers.

GEZONDHEID

De bewoners maken deel uit van een levendige community waar gezond en gelukkig ouder worden voorop staat. De vitale oudere bestaat niet. Maar in het algemeen kun je deze groep kenmerken als mensen van gevorderde leeftijd die zich niet oud voelen, midden in het leven staan en meestal geen zware zorgvraag hebben. Ook de 70+’ers van nu zijn vaak nog erg actief en dragen volop bij aan de maatschappij. Door hun actieve levensstijl blijven ze zo lang mogelijk vitaal. Tegelijkertijd organiseren ze hun eigen zorg en 'netwerk' voor de tijd dat zij er afhankelijk van worden. Een levensloopbestendige woning, een goed sociaal netwerk en toegang tot zorg maken dan het verschil. Voor een vitale gemeenschap is een mix van leeftijden belangrijk. De balans tussen vitaal en hulpbehoevend is daarmee ook op lange termijn gewaarborgd. Legends is duurzaam en aanpasbaar aan veranderende behoeften in de loop van de tijd.


Bent u geïnteresseerd in het project Legends en wilt u zich inschrijven? Houd de websites van Bo-Ex, Bouwinvest en WoningNet in de gaten over hoe en waar u zich te zijner tijd kunt inschrijven. 

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.