Vorige
Realisatie OV-knooppunt City Nieuwegein

Beter bereikbaar en duurzamer centrum

Betere bereikbaarheid

Nieuwgein
Februari 2022- mei 2022
Provincie
Infra

In opdracht van de provincie Utrecht heeft Dura Vermeer de ombouw werkzaamheden van een modern OV-knooppunt afgerond.  De gehele trambaan is vernieuwd inclusief de realisatie van een nieuwe tramhalte. Het nieuwe OV-knooppunt draagt bij aan een betere bereikbaarheid van City Nieuwegein.

De buitendienststelling startte op 26 februari en duurt in totaal vier maanden. Dura Vermeer voerde in de eerste acht weken de ombouw uit en in de aansluitende periode vinden de testritten plaats. De ombouw omvatte de realisatie van de trambaan-en halte, in combinatie met vernieuwing van de overwegen.

Het spoor, wissels en bovenleiding, en wisselbesturing van de trambaan op de Zuidstedeweg zijn ook vernieuwd. De straat is voorzien van een gedeeltelijk nieuwe asfaltlaag en ingieting van de spoorstaven die de Provinciale weg kruist. De kabels en leidingen in het gebied zijn vervangen of omgelegd. Daarbij heeft Dura Vermeer ook een voetpad en fietspad gerealiseerd naast de verlegde trambaan in opdracht van de gemeente Nieuwegein.

Tramspoor Nieuwegein City

Duurzame constructie

De duurzame OSLO-constructie draagt bij aan een continue ondersteuning van de spoorstaaf waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaan.

Oud en nieuw

De ligging van de trambaan is verplaatst.

Nieuwe trambaan in een duurzame OSLO-Constructie

Voor de nieuwe trambaan is de OSLO-constructie toegepast. Deze duurzamere constructie draagt bij aan een continue ondersteuning van de spoorstaaf waardoor er minder trillingen en geluidsoverlast ontstaan. Bovendien biedt dit de mogelijkheid om in de toekomst de spoorstaven te vervangen en de onderconstructie her te gebruiken, wat bijdraagt aan een lagere CO2-uitstoot en lagere onderhoudskosten. Verder is de trambaan in grasbaan uitgevoerd voor een groenere uitstraling en voor de tijdelijke opvang van regenwater.

Meer over duurzaamheid bij Dura Vermeer
Trillingsreductie trambaan Nieuwegein

Trillingsreductie

Trillingsdempende matten en verzwaard beton reduceren trillingen voor toekomstige woningen.

Aanleg trambaan Nieuwegein

Trillingsreductie

Direct naast het tramtracé worden in de toekomst woontorens gerealiseerd. Tijdens de engineeringsfase bleek dat bij trampassages over het toe te passen Rheda-wissel laagfrequente trillingen en geluidsgolven kunnen ontstaan die negatieve invloed kunnen hebben op de toekomstige naast gelegen bebouwing. Dit effect is aanzienlijk gereduceerd door het toepassen van trillingsdempende matten samen met een verzwaarde onderlaag spoorbeton.

Betere bereikbaarheid

Het nieuwe OV-knooppunt draagt bij aan een betere bereikbaarheid van het centrum van Nieuwegein. De komen jaren worden minimaal 460 extra woningen gebouwd in de omgeving, die zich rondom het winkelgebied van Cityplaza bevinden. Om de bereikbaarheid met het openbaar vervoer te vergroten is voor het moderne OV-knooppunt als eerste een nieuwe tramhalte midden in het centrum van Nieuwegein gerealiseerd. Daarnaast is het huidige tracé van de trambaan verlegd. De gemeente wil City Nieuwegein daarmee levendiger, duurzamer, groener en gezonder maken. De tram heeft in de eindsituatie een nieuwe halte bij het Cityplaza. Deze halte is geschikt is voor nieuwe, langere trams en gemakkelijk toegankelijk voor reizigers vanwege de lage instap en directe aansluiting met het winkelcentrum van Nieuwegein.

Lees meer van Dura Vermeer Railinfra Bekijk werkmaatschappij

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.