Vorige
SOK Kademakers

Stoer en gedurfd

Amsterdam
2021-2027
Gemeente
Infra

Dura Vermeer is één van de drie partijen binnen het contract SOK Kademakers die de komende jaren de kademuren in Amsterdam vernieuwt. Dat gebeurt seriematig en samen met Beens Groep en Aannemingspartij H. van Steenwijk, de twee andere partijen binnen het contract. 

Het is een ambitieus programma met een scope van meer dan 200 kilometer aan kademuren die op diepere grondlagen gefundeerd zijn. De kades worden onderzocht en bij gebleken gebreken seriematig vernieuwd. Elke kade wordt middels een aparte, onderliggende overeenkomst in opdracht gegeven. Dura Vermeer is per kade verantwoordelijk voor onder andere ontwerp-/advieswerkzaamheden tijdens de voorbereiding, en het slopen en aanbrengen van nieuw maaiveld en kademuur. De kennis en ervaring bij zowel zeer grote infrastructurele projecten als kleinere, regionale, projecten komen hier goed van pas.

Snel in productie, maar ook vooruitkijken

Er is snel gestart met de voorbereiding en productie van de eerste kades, maar tegelijkertijd ook vooruitgedacht over de volgende delen. Denk aan het optimaliseren van processen in de vorm van logistieke oplossingen voor de inzet van materieel. ‘Dat vinden wij het leuke van deze uitvraag: het procesmatig antwoord geven op de vraag om zoveel mogelijk op te schalen en seriematig te werken’, aldus directeur Adelbert de Vreese.

De uitdaging zit met name in de coördinatie van alle projecten. Elk project krijgt te maken met bomen, kabels en rioolbuizen op en onder het maaiveld. En de belangen van bewoners; omgevingsmanagement is de komende jaren heel dominant. Er zal voortdurend afstemming worden gezocht met de stakeholders.

Programma Bruggen en Kades Amsterdam

De samenwerkingsovereenkomst valt onder het programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam. Honderden bruggen en tientallen kilometers kademuur zijn inmiddels aan het eind van hun levensduur en in slechte staat; tijd om samen actie te ondernemen en Amsterdam veilig, slim en duurzaam te vernieuwen.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Adelbert de Vreese

Directeur Dura Vermeer Infra Regio Noord West Regio Noord-Holland, Regio Utrecht, Regio Flevoland
Adelbert de Vreese