Vorige
Blog

'Duurzaamheid is geen trucje maar ons dagelijks werk'

Bron: VGvisie Zomereditie 2023 | Tekst: Martijn van Leeuwen | Fotografie: Marcel Krijger

Dura Vermeer Bouw Midden West heeft zich voorgenomen elke dag duurzamer te worden. De ontwikkelende bouwer maakt die ambitie waar door altijd en overal op te trekken met beleggingspartners, toeleveranciers en woonconsumenten. ‘Zo kunnen wij plekken creëren waar gezondheid, duurzaamheid, woonplezier en gemeenschapszin voorop staan.’

'Als integrale bouwer en ontwikkelaar realiseren we alles in samenhang. We kopen zelf grond en gebouwen voor risicodragende woningontwikkelingen, maar bouwen ook voor derden zoals woningcorporaties en private projectontwikkelaars. Woningbouw vormt met ongeveer 70 procent onze belangrijkste activiteit, naast 30 procent utilitaire bouw', vertelt Marijke Nas, directeur Dura Vermeer Bouw Midden West

Duurzaamheid is daarbij allang geen kers meer op de taart, stelt mededirecteur Edwin De Kuiper. ‘Het is ons bedrijf, ons dagelijkse werk. Het zit in onze vezels en bepaalt al onze handelingen. Hiervoor zijn we bereid andere keuzes te maken voor onze planeet met als doel om toekomstbestendige leefomgevingen te bouwen en ontwikkelen. Om kennis en kunde optimaal te benutten, zoeken we samenwerking met stakeholders en partners, van gemeenten en woningcorporaties tot beleggers, en met kennispartners en experts buiten de bouwsector. Versnelling kan alleen plaatsvinden door met elkaar de handen uit de mouwen te steken. Alleen zo slagen we erin om de CO2 uitstoot te halveren in 2030, in 2050 net-zero te worden en daarnaast circulair, groener en gezonder te bouwen.’

'We zijn bereid andere keuzes te maken voor onze planeet met als doel om toekomstbestendige leefomgevingen te ontwikkelen en bouwen'

Duurzame bedrijfsvoering

Marijke Nas benadrukt dat bouw- en vastgoedbedrijven op alle fronten aan de slag moeten met duurzaamheid. ‘We moeten alle vakjes aanvinken, omdat alles met elkaar samenhangt. Om de CO2-uitstoot te reduceren, voldoet het niet om enkel energieneutrale woningen te realiseren. Als je het ene doet en het andere nalaat, mis je de kern. Dura Vermeer pakt het integraal aan. Natuurlijk ontwikkelen we energieneutraal en natuurinclusief. Maar we ontwikkelen ook elektrische machines om de bouwplaats CO2-neutraal te maken. De logistieke verkeerstromen maken we eveneens zo duurzaam mogelijk. We zetten zo schoon mogelijke vrachtwagens in die zo vol mogelijk zitten of elektrisch zijn. Houtbouw kan niet overal, dus zijn we met de betonsector bezig duurzaam en circulair beton te produceren. Bovendien zijn onze investeringen in startups 100 procent gericht op duurzaamheid. Zo steunen we een ontwerpbureau dat werkt aan houtconstructies en een bedrijf dat metselsystemen zonder mortel maakt.’

Valt er in deze moeilijke markt wel wat te ontwikkelen? ‘Zeker’, reageert Edwin de Kuiper, ‘we moeten er alleen wat scherper op zitten. Met de stikstofcrisis en de hoge bouwkosten kunnen de meeste partijen wel uit de voeten. De echte game changer op de woningbeleggersmarkt is de snel gestegen rente. Helaas lopen veel startklare projecten vertraging op bij de Raad van State. We zijn dan ook blij met het beleidsvoorstel van Wonen-minister De Jonge om procedures te versimpelen en versnellen. Minder positief is zijn voornemen om een deel van de geliberaliseerde huurmarkt te reguleren. Beleggers zijn hele belangrijke partijen die een grote bijdrage willen en kunnen leveren aan de middenhuur. Maar als er onrust is, heeft dat direct invloed op de haalbaarheid.’

Focus op continuïteit

Desondanks bouwt Dura Vermeer Bouw Midden West voort. Dat is te danken aan de solide staat van Dura Vermeer en de vele partnerschappen, stelt hij. ‘In de huidige markt vinden vastgoedpartijen een robuuste partner in Dura Vermeer. We zijn altijd een zeer financieel sterke partij en daarom interessant voor andere marktspelers. Als integraal neergezet familiebedrijf zijn we bovendien in staat flexibel te acteren. Nu de woningproductie landelijk zal afnemen, vangen we de komende terugval op in groeisegmenten als laboratoria en datacenters. Mede dankzij onze partners kunnen we doorgaan met onze woningprojecten. Zo hebben we nieuwe partnerschappen gesloten met woningcorporaties zoals Ymere. Dankzij de afschaffing van de verhuurdersheffing kunnen ze veel meer investeren in woningbouw en verduurzaming. Onze partnerschappen met institutionele beleggers zijn minstens zo belangrijk. Zij kopen een fors deel van de woningen uit onze eigen ontwikkelingen. Door onze samenwerking kunnen we gebiedsontwikkelingen vlottrekken en de doorlooptijd ervan versnellen.’ 

'Ook kansen zien in de huidige marktomstandigheden is essentieel voor versnelling' - Edwin de Kuiper

‘Met de GoodLife barometer krijgen we inzicht in de uitdagingen én de kwaliteiten in een wijk waar we ontwikkelen en bouwen’ - Marijke Nas

Digitale fabriek

Alleen door samenwerking met zijn partners kan Dura Vermeer toe naar een volledig duurzame bedrijfsvoering, verklaart Nas. ‘In deze periode willen onze beleggingspartners vooral duurzame woningen afnemen voor hun impact funds. Dat betekent dat wij woningen realiseren die behalve duurzaam ook betaalbaar, gezond en passend bij de doelgroep zijn. Dat Dura Vermeer snel kan innoveren en verduurzamen is ook te danken aan alle kennis van onze toeleveranciers. Voor fabrieksmatige woningbouw hebben we geen eigen fabriek nodig, maar maken we gebruik van hun innovaties. Wij hebben daartoe een digitale fabriek gebouwd. Alle vernieuwende producten komen hier samen in nieuwe concepten. Op dit digitale platform stroomlijnen we het hele bouwproces. Het platform bepaalt vervolgens wanneer ze welk component moeten monteren en vervoeren naar onze bouwplaats. Zo kunnen we schoner en sneller woningen bouwen.’ Kan Dura Vermeer Bouw Midden West al concrete resultaten - CO2/stikstof-reductie, minder betongebruik, etc. - melden? ‘Dat kan spoedig. We hebben een nulmeting gedaan op een gemiddeld woningproject, waarbij we de uitstoot en het gebruik van alle elementen weten. Vanaf nu meten we elk kwartaal het reductieproces. Alle data worden inzichtelijk via een dashboard. Onze ontwerpers kunnen zo zien welke handeling hoeveel CO2-impact heeft en dat bijschaven en verbeteren. Net zoals we een project binnen kostprijs moeten maken, kunnen we eind dit jaar een project binnen het gewenste CO2-budget ontwerpen en realiseren’, legt De Kuiper uit. 

GoodLife Barometer

Ook de woonconsument zal volop profiteren van de nieuwe werkwijze, bevestigt Nas. ‘We hebben de GoodLife Barometer ontwikkeld, die inzichtelijk maakt waar de kwaliteiten én uitdagingen in een buurt liggen. Deze barometer geeft inzicht in de levenskwaliteit van elke buurt. Zo kunnen wij plekken creëren waar gezondheid, duurzaamheid, woonplezier en gemeenschapszin voorop staan. Hiermee verkleinen we bovendien de kloof tussen ontwikkelaar en eindgebruiker en ontwikkelen we woningen, werkplekken en leefomgevingen waarin de mens en maatschappij centraal staat. Onze gebiedsontwikkelingen zijn hierop volledig afgestemd (zie volledige artikel in downloadbare pdf onder deze pagina).’ Over de woningmarkt blijven beiden ondanks alle tumult positief. ‘Het tekort is zo groot, de woningproductie gaat zeker herstellen. De betaalbaarheid houden we scherp in de gaten. We zullen wellicht kleinere woningen moeten bouwen. Dure parkeerbakken zijn in veel stedelijke projecten over tien jaar niet meer nodig. Dat levert forse besparingen op. Gebruikers van onze duurzame woningen hebben een zeer lage energienota en amper onderhoudskosten. Nieuwbouw blijft altijd een streepje voor hebben’, besluit Nas.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Edwin de Kuiper

Directievoorzitter Dura Vermeer Bouw Midden West Regio Noord-Holland, Regio Utrecht
Edwin de Kuiper
Bouw & Vastgoed

Marijke Nas

Statutair Directeur Dura Vermeer Bouw Midden West Regio Noord-Holland, Regio Utrecht
Marijke Nas