Vorige
Betere doorstroming tussen Naarden-Bussum en Weesp

Gerealiseerd in 23 dagen

Grootste spoorwerkzaamheden van 2019

Bussum
€ 29.876.000
D&C (UAV-GC)
Infra

Zorgen voor een betere, veilige doorstroming tussen station Naarden-Bussum en station Weesp, waarbij werkzaamheden zo min mogelijk hinder veroorzaakten voor reizigers en omwonenden. Deze taak nam Dura Vermeer op zich. Een groot project, veel complexe werkzaamheden en een korte uitvoeringsperiode van maar 23 dagen.

Zo min mogelijk hinder

De omgeving was nauw betrokken.

Uitdagend

Er werd dag en nacht doorgewerkt.

BETERE DOORSTROMING

In opdracht van ProRail vernieuwde Dura Vermeer tijdens een treinvrije periode van 23 dagen bestaande wissels tussen de stations en verving het treinbeveiligingssysteem. Hierdoor is er nu minder kans op storingen en kunnen treinen beter doorrijden. Doordat de spoorboog tussen het Naardermeer en station Naarden-Bussum ruimer is gemaakt, kunnen de treinen op het traject nu ook harder rijden: de maximum snelheid is namelijk van 80 naar 130 kilometer per uur gegaan. Hiermee hebben we gezorgd voor een betere doorstroming, want treinen hoeven niet langer af te remmen. Ook bouwden we een aantal nieuwe faunapassages en een veilige onderdoorgang voor wandelaars en fietsers.

UITDAGEND

De binnenstedelijke werklocatie, logistiek, veiligheid, strikte regels en het zorgen voor minimale hinder, maakten dit project zeer uitdagend. Door een gedegen voorbereiding en een goed ontwerp, heeft Dura Vermeer het tot een succes weten te maken. Veel capaciteit van gecertificeerd personeel was hierbij onmisbaar. Zo hadden al onze teamleden uit de voorbereiding ook een rol in de uitvoeringsperiode, waardoor er altijd voldoende kennis op het project was.

BETERE DOORSTROMING

Alle oude wissels werden vervangen.

BETROKKEN

De omgeving werd nauw betrokken via bewonersavonden en persoonlijk contact. De werkzaamheden waren live te volgen via een webcam: 'Er is echt dag en nacht doorgewerkt, waar ik met veel bewondering naar heb gekeken', aldus een van de omwonenden.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!