Vorige
A6

Produceert zijn eigen energievoorziening

Verbreding naar vier rijstroken

Almere
04/2017 - 11/2019
€ 200 miljoen
Rijkswaterstaat
Infra

Rijkswaterstaat wilde de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost verbreden naar vier rijstroken per rijrichting. De werkzaamheden waren deel van de weguitbreiding Schiphol, Amsterdam, Almere (SAA). De wegen zorgen voor een betere doorstroming en bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Het is de eerste energieneutrale snelweg van Nederland geworden. Het project klinkt als een uitdaging, vooral op zo’n drukke weg als de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost. Hoe voerde Dura Vermeer deze werkzaamheden uit en hoe hielden zij tegelijkertijd Almere bereikbaar?

Bushalte bij de verbrede A6 ter hoogte van Almere.

Openbaar vervoer

Het OV is goed bereikbaar dankzij de bushalte op het nieuwe viaduct.

Viaduct over A6

Een jaar eerder opgeleverd

De verbreding is door slimmigheden een jaar eerder opgeleverd dan gepland.

EEN JAAR EERDER OPGELEVERD

De verbreding van de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost is uiteindelijk een jaar eerder opgeleverd dan gepland. De versnelling wordt mogelijk gemaakt door een combinatie van eerder beginnen met voorbereidende werkzaamheden, een efficiëntere werkwijze en een goede samenwerking tussen Rijkswaterstaat, bouwcombinatie Parkway6, gemeente Almere en provincie Flevoland.

BETERE DOORSTROMING

Het verkeer vanuit Amsterdam kwam met vier rijstroken aan bij Almere om vanaf daar verder te gaan met twee rijstroken tijdens de werkzaamheden. Dura Vermeer snapte dat dit enorme verkeershinder zou opleveren. Daarom is er aan het begin van het project een extra rijstrook aangelegd tot aan de afrit Almere Stad. Het verkeer vanuit Amsterdam stroomde hierdoor beter door en Almere bleef bereikbaar.

Rondom het Weerwater is de A6 verlaagd. Om de omliggende wegen bereikbaar te houden, werd halverwege 2018 het tijdelijk Parkway6-viaduct geplaatst. Buiten het verkeer om kon de A6 worden verlaagd en konden drie nieuwe viaducten worden gebouwd. Dankzij het Parkway6-viaduct waren de werkzaamheden maanden eerder klaar en kon Dura Vermeer veilig en met minder hinder bouwen.

Zonnepanelen langs de A6.

Energieneutraal

Langs de A6 wordt de verlichting overdag opgewekt door een zonnepanelenveld, zodat de A6 dit ’s nachts kan benutten.

BIM

Wij zorgden ervoor dat de omwonenden zich bewust waren van wat er ging gebeuren, wat ze van ons konden verwachten en hoe het eindresultaat eruit zou komen te zien met BIM.

ENERGIENEUTRAAL

Om de A6 energieneutraal te maken, zijn de facetten “energie opwekken” en “energie besparen” ingezet. Langs de A6 wordt de verlichting overdag opgewekt door een zonnepanelenveld, zodat de A6 dit ’s nachts kan benutten. De zonnepanelen leveren bijna 1MW elektriciteit, wat genoeg is om alle systemen voor het wegbeheer, de verlichting en de verkeerscontrole te laten draaien. Daarnaast werd het zand dat nodig was onder de nieuwe rijstroken – ongeveer 1 miljoen kuub – zo veel mogelijk met schepen aangevoerd om overlast en CO2-uitstoot te beperken.

BIM

Dura Vermeer zorgde ervoor dat de omwonenden zich bewust waren van wat er ging gebeuren, wat ze van ons konden verwachten en hoe het er in de toekomst uit zou gaan zien. Ons Bouw Informatie Model (BIM) werd hiervoor gebruikt. Dat de omgeving concreet werd betrokken bij het project, blijkt uit de samenwerking met Het Technasium in Almere waarbij leerlingen gevraagd zijn een duurzaam, bereikbaar en verplaatsbaar uitzichtpunt maken. Tevens is een aantal klassen op de bouwplaats geweest om de gevaren van de bouwplaats te bespreken en te ervaren wat een machinist allemaal (niet) ziet.

CAPACITEITSUITBREIDING

Naar verwachting groeit het aantal woningen in Almere de komende jaren fors. Capaciteitsuitbreiding voor het verkeer op de A6 Almere Havendreef – Almere Buiten-Oost was daarom nodig. Er is daarom een hoofdrijbaan met een parallelrijbaanstructuur gemaakt. Op de hoofdrijbaan kunnen automobilisten blijven rijden, op de parallelrijbaan kunnen de toe- en afritten worden genomen. Dit moet bijdragen aan het terugdringen van files en overlast.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!