Vorige
Dijkversterking Stadsdijken Zwolle

Bewoners van Zwolle beschermen tegen het water

Zwolle
2019-2024
Waterschappen
Infra

De Stadsdijken in Zwolle beschermen de stad en haar inwoners tegen het water uit het Zwolle IJsselkanaal en het Zwartewater. Om Zwolle ook in de toekomst waterveilig te houden, worden de dijken met het project Dijkversterking Stadsdijken Zwolle versterkt. Een uitdagend project met een unieke samenwerking.

Dura Vermeer, Ploegam en Waterschap Drents Overijsselse Delta realiseren met ondersteuning van Tauw, Fugro en H+N+S Landschapsarchitecten de dijkversterking. Een traject van 7,5e kilometer, van bedrijventerrein Voorst via woonwijk Holtenbroek naar het landelijke Westerveld. De dijkversterking is onderdeel van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma. In deze grootste dijkversterkingsoperatie ooit werken Rijkswaterstaat en waterschappen samen om tot 2050 1500 kilometer dijken, sluizen en gemalen aan te pakken voor het verbeteren van de waterveiligheid.

Tweefasencontract

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle is het eerste project dat is in de markt is gezet als tweefasen-contract. Van planuitwerkingsfase tot realisatie wordt alles samen bedacht en gerealiseerd. Bijzonder is dat het project een open boekhouding heeft. Dat wat er nodig is om tot een goed ontwerp te komen, wordt meegenomen in de plannen.

In de eerste fase werken alle partijen gezamenlijk als Dijkteam Zwolle aan het dijkversterkingsontwerp en het plan van aanpak. Hierbij wordt de omgeving via buurtparticipatie meegenomen in het project, denk aan bewoners, mensen die hun hond uitlaten, fietsers en scholieren. Samen wordt een zo goed mogelijk en passend ontwerp gemaakt. Als het ontwerp aan het einde van de eerste fase definitief is, voeren Dura Vermeer en Ploegam dit werk in de tweede fase als Dijkzone Alliantie Zwolle volgens het afgesproken plan en budget uit. 

Het verantwoordelijkheidsgevoel is groot

Deze vorm van samenwerken, die nog niet gebruikelijk is, brengt vele voordelen met zich mee. Dura Vermeer en Ploegam zijn als uitvoerende combinatie al betrokken bij het uitwerken van de plannen. Door in de eerste fase al mee te denken in het ontwerp en het plan van aanpak, kunnen obstakels in de realisatie al worden voorkomen. Dat bespaart tijd én geld. Dat betekent ook dat deze samenwerkingsvorm dus ook een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt: scherp zijn en communiceren is enorm belangrijk.

 

Dijkversterking Stadsdijken Zwolle: een unieke samenwerking

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Mark Bakker

Directievoorzitter Divisie Infra Regio Heel Nederland
Mark Bakker