Vorige
Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

Hier beschermen wij het gebied tegen hoogwater vanuit de Maas

Wanssum
10/2016 - 2021
Infra

18 kilometer groene dijk, 3 kilometer harde kering, 4,1 miljoen kuub grondverzet, 450 hectare natuurgebied en 3,5 kilometer provinciale weg met drie rotondes. Een greep uit wat er zoal gebeurde rondom de Limburgse plaatsen Ooijen en Wanssum. In oktober 2016 tekende bouwcombinatie Mooder Maas – bestaande uit Dura Vermeer en Ploegam – het contract om het gebied tussen Broekhuizen en Geijsteren te beschermen tegen hoogwater vanuit de Maas.

Verlaagden uiterwaarden

Hierdoor vindt het water nu makkelijk zijn eigen weg.

Omgeving betrekken

Bewoners en lokale bedrijven dachten mee over het ontwerp.

RUIMTE VOOR WATER 

Na de overstromingen rond de Maas in de jaren ’90 wil Limburg zichzelf nu definitief en toekomstvast beschermen tegen hoogwater. Dit is gerealiseerd door meer ruimte te creëren voor water, met als doel een waterstandsverlaging van 37 centimeter. Hiervoor werden de uiterwaarden verlaagd, zodat het water daar makkelijker zijn weg kan vinden. Ook is de Oude Maasarm, die na de overstromingen van ’93-‘95 gesloten is door middel van dijken, weer gereactiveerd.

Door het creëren van water zijn er nieuwe, onbeschermde gebieden ontstaan. Vaak wordt er een klassieke dijk geplaatst om dit onbeschermde gebied af te bakenen, maar omdat dit type dijk niet past in het Limburgse landschap hebben Dura Vermeer en Ploegam twee nieuwe type waterkering ontwikkeld: de steilranddijk en hoge gronddijk. Dit hebben zij gedaan door gebruik te maken van het natuurlijke hoogteverschil in de regio: de terrassen. De rand van het middenterras is hiervoor opgetrokken naar de theoretische ligging van de dijk.

Terugblik op dit project
Recordlengte prefab liggers

MET HULP VAN EEN ANDER KOM JE VERDER 

Het speerpunt van de bouwcombinatie was het betrekken van de omgeving bij het project. Zo ging een lokaal bedrijf de prefab betonelementen leveren voor bruggen, dachten bewoners en bedrijven in de omgeving mee over het ontwerp en vond er intensief interactie plaats met de omgeving om de hinder tijdens de werkzaamheden te minimaliseren.

BRUGGEN

Tijdens dit project zijn er meerde bruggen gerealiseerd.

AANLEG WEGEN

Tijdens dit project is er drie-en-een-halve kilometer provinciale weg aangelegd inclusief drie rotondes.

WENS KOMT UIT 

Naast het creëren van ruimte voor water, werd ook de rondweg om Wanssum gerealiseerd. Dit is al 20 jaar de wens van het dorp vanwege de vele transporten door het centrum door de industrie die zich in Wanssum bevindt.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!