Vorige
Herinrichting burgemeester Stemerdinglaan

Deze kan er weer jaren tegenaan

Uitvoering in fases

Oost-Souburg
08/2014 - 06/2016
Infra

Een rioolreconstructie uitvoeren zonder klachten van opdrachtgever en belanghebbenden. Maar hoe realiseer je dat bij een doorgaande weg, zonder dat de aanwonende bewoners daar te veel last van hebben? Met woonhuizen aan beide kanten van de weg realiseerde Dura Vermeer in opdracht van Gemeente Vlissingen een nieuwe inrichting en vervingen wij het riool, terwijl bewoners te allen tijde hun woning in konden. Het project is in fases uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Per fase werden aan- en omwonenden tijdig geïnformeerd over de planning van de werkzaamheden, verkeersmaatregelen en de bereikbaarheid.

VERBETERINGEN

De riolering en verkeersveiligheid van deze straat in Vlissingen zijn twee in het oog springende details van het project. De wadi’s helpen daar een handje bij. Deze wadi’s, verlaagde delen van de bermen, vangen het hemelwater op, waarna het water wordt vertraagd en afgevoerd. In het riool blijft op deze manier meer capaciteit over voor hemelwater dat in andere delen van Oost-Souberg valt, de wijk waar de Burgemeester Stemerdinglaan onderdeel van uitmaakt.

Verder is de laan geasfalteerd voor gemotoriseerd verkeer. Aan beide kanten van de weg is er ruimte gecreëerd voor een vrij liggend fietspad. De fietspaden zijn voorzien van een asfaltdeklaag van 'toverrood'. Toverrood wil zeggen dat de asfaltverharding door toedoen van UV straling van de zon een steeds rodere uitstraling krijgt de komende periode. Daarmee is het onderscheid tussen fietspad, trottoirs en rijbaan duidelijk zichtbaar, wat de verkeersveiligheid in de laan vergroot.

Asfaltdeklaag van 'toverrood'

De asfaltverharding krijgt door toedoen van UV straling van de zon een steeds rodere uitstraling.

De toekomst

De Burgemeester Stemerdinglaan is met recht ingericht met een blik op de toekomst. Zo is de laan aangekleed met groen aangelegde boombakken voorzien van bomengranulaat.

BLIK OP DE TOEKOMST

De Burgemeester Stemerdinglaan is met recht ingericht met een blik op de toekomst. Zo is de laan aangekleed met groen in de door Dura Vermeer aangelegde boombakken voorzien van bomengranulaat. Passend bij de ambitie van Dura Vermeer om te voorzien van op de toekomst gerichte infrastructuur, maakt het bomengranulaat de duurzame instandhouding van het toekomstige groen met de wegverharding mogelijk.

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.