Vorige
Ondergrondse Afval Transportsysteem (OAT) Almere

Hier is geen zwerfafval te vinden

Minder overlast

Almere
01/2003 - 12/2013
Gemeente
Infra

Geen uitpuilende vuilcontainers, geen stank, geen zwerfafval en geen oponthoud en geluidsoverlast door vuilniswagens. Dat is de gemeente Almere niet onbekend. Sinds 2013 zijn afvalbakken in het stadshart van Almere namelijk aangesloten op het Ondergrondse Afval Transportsysteem (OAT). Bezoekers, bewoners en winkeliers gooien het afval in een inwerpopeningen en wanneer het systeem “ziet” dat een afvalbak vol raakt, valt het afval middels een kleppensysteem in de afvoerbuis. Met 70 kilometer per uur wordt het afgezogen naar terminal 'de Stofzuiger'.

GROTE UITDAGING

De gelaagdheid en de verschillende niveaus van het stadshart, zorgden voor een grote uitdaging bij de aanleg van het OAT. Het buizenstelsel loopt namelijk door de betonnen structuur van het complex.

Centrale ondergronds afvalsysteem

"DE STOFZUIGER'

Wanneer het systeem 'ziet' dat een afvalbak vol raakt, wordt het met 70 kilometer per uur het afgezogen.

EEN STADSHART VOOR VOETGANGERS

Het stadshart van Almere bestaat uit een winkelgebied dat is opgebouwd in verschillende lagen. De onderste laag is voor parkeergarages, laad- en losplekken en busbanen. Op de middelste laag is een winkelcentrum gevestigd en bovenop die winkels zijn nog eens 1800 appartementen gebouwd. Er wordt dus veel afval verzameld in het stadshart. Het gebied is daarentegen alleen toegankelijk voor voetgangers niet voor vuilnisauto’s. Qua afvalinzameling voor winkeliers en bewoners was dat onhandig. Daarom heeft de gemeente Almere gezocht naar een oplossing. Zij kwam uit bij het OAT van CentralNed. Bewoners kunnen nu 24 uur per dag hun afval kwijt, het afval hoeft niet wekelijks aan de straat te worden gezet of naar een ander afvalpunt te worden gebracht.

EEN INNOVATIEF SYSTEEM

De gelaagdheid en de verschillende niveaus van het stadshart, zorgden voor een grote uitdaging bij de aanleg van het OAT. Het buizenstelsel loopt namelijk door de betonnen structuur van het complex. Voor een goed verloop van het aanleggen van het OAT was het nodig om op tijd en op de juiste plaats de dingen te doen die noodzakelijk waren om hinder te voorkomen. Veel overleg en een goede planning waren hiervoor noodzakelijk.

Daarnaast was het niet alleen de bedoeling dat huishoudens en winkeliers gebruik zouden maken van het OAT. De gemeente Almere heeft er later in het proces voor gekozen om ook de openbare prullenbakken in het stadshart op het systeem aan te sluiten. Dat was wereldwijd nog nooit gedaan. Het resultaat is een innovatief systeem met aandacht van landen uit alle continenten.

Ondergronds afvalsysteem Almere

HINDERVRIJ VUILNIS OPHALEN

Almere heeft geen last van vuilniswagens en zwerfafval.

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.