Vorige
Uitbreiding Coentunneltracé

Het zusje van de eerste Coen

Verbeteren van doorstroming

Amsterdam
04/2008 - 06/2014
Rijkswaterstaat
Infra

Het Coentunneltracé bij Amsterdam was jarenlang een knelpunt voor het autoverkeer. Doordat de tunnel een flessenhals vormde voor het verkeer, ontstonden er lange files op de A8 en de A10-West. Rijkswaterstaat heeft de ambitie om de doorstroming en de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad te verbeteren en besloot een tweede tunnel te bouwen naast de bestaande tunnel. Om te voorkomen dat het knelpunt zich verplaatste naar de A10 West, is de nieuwe snelweg Westrandweg aangelegd.

Betere doorstroming

Om te voorkomen dat het knelpunt zich verplaatste naar de A10 West, is de nieuwe snelweg Westrandweg aangelegd.

De uitdaging

Was dat de opdrachtnemer niet alleen het ontwerp en realisatie van de tunnel verzorgde, maar ook de financiering en onderhoud.

GROTE KLUS

De uitbreiding van het Coentunneltracé is één van de grootste infrastructurele projecten van ons land. Rijkswaterstaat besteedde het aan als een DBFM-contract (Design, Build, Finance, Maintain) met een looptijd van 30 jaar. De uitdaging was dat de opdrachtnemer niet alleen het ontwerp en realisatie van de tunnel verzorgde, maar ook de financiering en onderhoud. Dura Vermeer was één van de consortiumleden dat het project aannam. Het is een omvangrijke klus waar in een periode van zes jaar een tweede Coentunnel is gebouwd en het toeleidende wegenstelsel met bijbehorende kunstwerken en de verkeers- en tunneltechnische installaties is aangelegd. Daarnaast is de eerste Coentunnel gerenoveerd. De werkzaamheden vonden plaats in een sterk verstedelijkt gebied en vroegen om omgevingscommunicatie en veiligheid voor de weggebruiker.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!