Vorige
Programmalijn

Sociale Impact

Zowel in verdichtingsopgaven als nieuwe ontwikkelingen speelt het complexe maatschappelijke ecosysteem een rol in het slagen van de opgave. Hierop hebben wij vanuit het ruimtelijk domein veel directe en indirecte invloed op sociale ecoystemen en kansengelijkheid. Wat we bouwen, waar en voor wie is onlosmakelijk verbonden met toegang tot wonen, onderwijs, werkgelegenheid, zorg, groen en voorzieningen. Aan welke knoppen wij draaien tijdens het ontwerpproces kan letterlijk de kansengelijkheid van opgroeiende kinderen beïnvloeden. 

Daarom zetten wij proactief in op positieve sociale impact op alles wat wij doen. Vanuit de Programmalijn Sociale Impact ontwikkelen wij samen met gemeenten, corporaties en bewoners visie en tools om bewust te kunnen sturen op de sociale opgave. We kunnen dit niet alleen.

Ons maatschappelijk kompas

Als ontwikkelende bouwer is Dura Vermeer steeds vaker ‘mede probleemeigenaar’ in complexe vraagstukken in het sociaal/fysieke domein. Hierbij zijn maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken op systemisch niveau met elkaar verweven. Dit zorgt voor complex probleemeigenaarschap bij meerdere partijen, wat vraagt om andere vormen van nadenken over onze impact, samenwerkingen en procesinrichting. Omdat we steeds vaker en eerder in het aanbestedingsproces gevraagd een visie vormen op sociale vraagstukken onderzoeken we proactief hoe we ons verhouden tot deze opgave. 

Eerlijke kansen

Voor iedereen in onze maatschappij.

Ecosystemen creëren

Om in te wonen, werken, leven en groeien.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Siobhan Burger

Programmamanager sociale impact Regio Heel Nederland
Siobhan Burger
Bouw & Vastgoed

Edwin Blom

Directievoorzitter Renovatie Regio Heel Nederland
Edwin Blom