Vorige

Activiteit Bewonerszaken

Alied Fijen
Je eigen project starten?

Een renovatie is voor bewoners altijd heftiger dan ze zich van tevoren kunnen voorstellen. Vreemde mensen over de vloer, overal stof in huis, tijdelijk geen warm water. Wij willen dat de bewoners tijdens renovatiewerkzaamheden zo normaal mogelijk kunnen blijven leven. We behandelen daarom iedereen in het proces gelijkwaardig en denken mee hoe alle betrokken partijen tevreden zullen zijn. Per project bekijken we de juiste verhouding tussen tijd, geld en kwaliteit.

VERBINDEND RENOVEREN

Om onderhouds- en renovatietrajecten van (huur) woningen zo goed mogelijk voor alle partijen uit te voeren, heeft Dura Vermeer een eigen werkwijze ontwikkeld: Verbindend Renoveren. Dit betekent dat de belangen van de opdrachtgever, bewoners en technische oplossingen even belangrijk zijn. Van tevoren brengen we alle processen van alle betrokkenen duidelijk in kaart, waardoor deze parallel aan elkaar lopen. Deze werkwijze vraagt om ideeën en oplossingen op maat, want de behoeftes van bewoners zijn in ieder project verschillend. Door het van tevoren in kaart brengen van de bewonersprofielen per project, gebaseerd op doelgroeponderzoeken, zijn wij in staat om de beste strategie en begeleiding voor ieder complex aan te bieden. Ons doel met deze unieke werkwijze is een zo hoog mogelijke bewonerstevredenheid te behalen waarbij de bewoners, omwonenden en opdrachtgevers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van een onderhouds- en renovatietraject.

BEWONERSZAKEN

Bewoners spelen een cruciale rol in een onderhouds- en renovatietraject. Ze hebben een grote invloed op het proces en de voortgang van een project. Wij besteden daarom veel aandacht aan bewonerscommunicatie, gebaseerd op onderzoeken, big data en onze ervaringen bij andere projecten. Voor ieder project maken we een bewonersstrategie en communicatieplan waarin we precies vastleggen welke doelgroep(en) er in het complex wonen. Hier stemmen we onze aanpak, dienstverlening en communicatiemiddelen op aan. Zo nemen we bewoners goed mee in de plannen, zodat zij weten wat hen te wachten staat.
We treden hierin graag samen met u als één partij naar buiten. Uiteraard nemen we hierbij de manier waarop u normaalgesproken met uw bewoners communiceert als uitgangspunt.

Uit onderzoek blijkt dat wantrouwen van bewoners een belangrijk obstakel is bij de renovatie van huurwoningen. Uit gemonitorde projecten blijkt dat dit vaak voortkomt uit het verleden, waarbij bewoners en opdrachtgevers niet altijd op één lijn zaten. Dat wantrouwen wordt vaak versterkt door het ‘technische’ proces waarbij er soms te weinig oog is voor de menselijke kant. Betrokkenheid en een luisterend oor spelen juist vaak een belangrijke, zo niet een bepalende rol, in een succesvol renovatietraject.

Een dag met een bewonersconsulent

We brengen alle processen van alle betrokkenen duidelijk in kaart, waardoor deze parallel aan elkaar lopen.

HOE WIJ WERKEN

We streven altijd naar 100% bewonerstevredenheid en –participatie. Hoe we daarvoor zorgen, is per situatie verschillend. Alles is maatwerk. Sommige bewoners zijn bijzonder kwetsbaar, anderen zijn zeer zelfredzaam. Sommigen spreken Nederlands, anderen zijn deze taal niet machtig. Wie we ook voor ons hebben, we willen hen allen zo goed mogelijk begeleiden, informeren en ondersteunen.

Kortom, we kijken per opgave wat de specifieke voorwaarden, wensen en behoeften zijn om een gebouw of woning optimaal te renoveren. Voorbereiding is hierbij 90% van het succes: hoe meer zorgen, twijfels en negatieve gevoelens we vooraf bij bewoners wegnemen, hoe minder risico op klachten en oponthoud tijdens de verbouwing en hoe soepeler het project verloopt. We focussen ons op extra aandacht die nodig is. In een notendop doorlopen we samen met u de volgende stappen:

DUURZAAMHEID EN GEDRAGSVERANDERING

Duurzame oplossingen staan vaak centraal bij projecten waarin onderhouds- en renovatiemaatregelen worden uitgevoerd. Toch zitten bewoners daar niet altijd op te wachten. Zij hebben andere prioriteiten en zorgen en zijn bang dat de woonlasten stijgen.

Door de doelgroepenanalyse en ervaring weet Dura Vermeer inmiddels door welke zaken de verschillende doelgroepen geprikkeld worden om mee te gaan in duurzame maatregelen. Bepaalde invloed, zoals het kiezen van een (kleur) voordeur kunnen hierin al een groot verschil maken. Zo zijn bewoners eerder geneigd mee te gaan in de duurzaamheidsopgave en heeft het project een grotere kans van slagen. Het spreekt voor zich dat elk project en doelgroep(en) een andere voorkeur en prikkel heeft. Deze bespreken wij graag met u.

Tot slot is het wenselijk dat bewoners op een positieve manier gebruik maken van duurzame toepassingen. Hoe gebruikt een bewoner zijn of haar NOM-woning en/ of mechanische ventilatie zo efficiënt mogelijk en hoe leg je een bewoner dat uit? Dat vraagt vaak om gedragsverandering. Een handleiding, ook in Jip en Janneke taal, is daarin vaak niet voldoende. Gedragsverandering begint bij het begin van een traject en vraagt om uitleg. Waarom passen we bepaalde maatregelen toe en wat levert het de bewoner precies op? Sluit dit aan bij wat bewoners belangrijk vinden? Tekst en uitleg over het gebruik van de woning kan gerealiseerd worden door bijvoorbeeld energiecoaches uit de wijk/ het complex of door middel van korte video’s.

BEWONERSTEVREDENHEID

Echte bewonerstevredenheid is onze drijfveer. Wij meten de bewonerstevredenheid dan ook minimaal twee keer tijdens een project. Dat levert altijd verbeterpunten op. Die vormen de basis voor tijdig bijsturen in een project maar ook in onze dienstverlening. Alleen een hoog cijfer is dus niet datgene waar we voor gaan. Het kan namelijk altijd beter. Door het toepassen van onze LEAN-werkwijze, worden we snel sterker, beter en effectiever. Ook zien we dat de motivatie van de betrokkenen op deze manier zeer hoog blijft, ze zijn enthousiast, tonen commitment, lef, energie en doorzettingsvermogen.

VERNIEUWENDE WERKWIJZE

Om de hoogste bewonerstevredenheid te borgen in ieder project, blijven wij onszelf continu verbeteren. Immers, elke woning en elk mens is anders. Er is niet één maat. Iedereen heeft zijn eigen wensen, behoeften en angsten. Wij vragen en onderzoeken, zo komen we erachter wat er echt speelt, en hoe we een succesvolle maatwerkaanpak neerzetten.
Daarvoor verzamelen onze projectmanagers Bewonerszaken en bewonersconsulenten uit het hele land informatie en vertalen die naar concrete verbetervoorstellen. Ook big data spelen een steeds belangrijkere rol hierbij. Zowel landelijke als regionale trends en ontwikkelingen meten we. Die data vertalen we in vernieuwende aanpakken. Met als uitgangpunten: een optimaal resultaat in tijd, geld en tevredenheid voor alle partijen.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Alied Fijen

Manager bewonerszaken Regio Zuid-Holland
Alied Fijen