Vorige
Een 'proeftuin' voor de verduurzaming van 48 woningen in Hengelo

Renovatie van de Jeu in Hengelo

In de wijk Hengelose Es worden in opdracht van Welbions 48 woningen verduurzaamd.

Hengelo
2018
Bouwteam
Bouw & Vastgoed

Bijzonder aan dit project is dat het een ‘proeftuin’ is met verschillende verduurzamingsconcepten, welke in samenwerking met Welbions zijn ontwikkeld. De woningcorporatie was bereid om extra budget beschikbaar te stellen om te experimenteren met verschillende verduurzamingsconcepten.

Daarnaast hebben de bewoners in het voortraject kunnen kiezen voor een nieuwe badkamer, keuken en/of toilet (BKT). Om de overlast tijdens de BKT-werkzaamheden in de woningen tot het minimum te beperken, is het traditioneel tegelwerk vervangen door prefab keramische panelen. Deze worden aangebracht over de bestaande tegels. Minder sloopwerk, minder afval en kortere verbouwtijd.

Samen met Welbions zijn we tot een viertal scenario’s gekomen: label A met installatieconcept 1, NOM (oftewel NOM-hoog), NOM-ready (ook wel NOM-laag) en label A met installatieconcept 2. Per scenario worden eerst de BKT’s vernieuwd, alvorens wordt gestart met de gevel- en dakwerkzaamheden.

Leren van ‘proeftuinen’

Na oplevering zijn de resultaten van de verduurzamingsmaatregelen gemonitord, geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. De innovatieve ontwikkelingen die bij deze ‘proeftuin’ zijn toegepast zijn vervolgens uitgerold over andere verduurzamingsopgaven van Welbions. Deze ‘proeftuin’ is een mooi voorbeeld van samen ontwikkelen, samen leren en samen werken. 'Kiek’n wat de volgende verduurzamingsopgave wordt'!

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!