Vorige
De Machinist

109 duurzame appartementen in Rijswijk

De grote gebiedsontwikkeling RijswijkBuiten in Rijswijk wordt uitgebreid met appartementencomplex De Machinist. In samenwerking met Stevast Ontwikkeling ontwikkelt en bouwt Dura Vermeer 109 duurzame appartementen in het deelgebied Parkrijk.

De Machinist bestaat uit vijf woonblokken met appartementen. Het woonoppervlak varieert tussen circa 56 tot 100 m2. Doordat het ontwerp is opgebouwd uit vijf complexen met elk een eigen entree ontstaat een unieke en kleinschalige woonervaring. Daarnaast zijn de appartementen op de toekomst voorbereid door onder andere het toepassen van een bodemwarmtepomp, zonnepanelen, een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning en vloerverwarming.

Bovengrondse waterafvoer

Het regenwater van de daken en wegen stroomt bovengronds af naar speciale goten, die het laagste punt vormen in het wegprofiel. Vervolgens zorgen de watergangen en de speciaal ingerichte openbare groenstroken voor de (tijdelijke) opvang van het water en een (vertraagde) afvoer naar het Wilhelminapark. Hierdoor kan regenwater versneld worden afgevoerd naar omliggende waterpartijen en wordt schade door wateroverlast aan woningen en infrastructuur voorkomen.

Duurzame woonwijk

In RijswijkBuiten wordt tot en met 2026 gebouwd aan een duurzame woonwijk met circa 3.500 woningen. Naast energiezuinige woningen, voorzieningen en een groene en waterrijke inrichting in de openbare ruimte, betekent dit voor Parkrijk dat er bewust wordt omgegaan met de beschikbare ruimte en mobiliteit. Bewoners worden gestimuleerd om zo veel als mogelijk gebruik te maken van duurzamere vormen van mobiliteit, zoals fietsen, deelauto’s en openbaar vervoer.

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.