Vorige
Rotterdam The Hague Airport

Hier kan een boeing 747 landen

Stijgende bezoekersaantallen

Rotterdam
05-2017 - 12-2017
Infra

Rotterdam The Hague Airport had in 2017 een flinke stijging van het aantal passagiers. Hoewel deze aantallen toenamen, bleef de luchthaven even groot. Om de luchthaven weer geschikt te maken voor de huidige en toekomstige bezoekersaantallen en om de luchthaven te laten voldoen aan de nieuwe wetten en regels van European Aviation Safety Agency (EASA), heeft Rotterdam The Hague Airport geïnvesteerd in een aantal vernieuwingen.

OPERATIONEEL HOUDEN

Zo heeft Dura Vermeer de shoulders - de verharding direct naast de start- en landingsbaan – aan beide kanten verbreed met 7,5 meter. Een uitdaging, vooral door de beperkte werktijden in verband met het operationeel houden van het vliegveld. Door gebruik te maken van een korte afsluiting van het gehele vliegveld, kon Dura Vermeer binnen 55 uur de nieuwe shoulders realiseren.

Eisen European Aviation Safety Agency (EASA),

Eén van die eisen is het inrichten van shoulders, de verharding direct naast de start- en landingsbaan.

Korte afsluiting

Dura Vermeer kon binnen 55 uur de nieuwe shoulders realiseren.

BAGAGEHAL

Door het groeiende aantal passagiers moest Rotterdam The Hague Airport zelf ook groeien. Daarom heeft het geïnvesteerd in een aantal vernieuwingen op- en rond de luchthaven, waaronder het realiseren van een extra bagagehal en het aanleggen van een nieuw parkeerterrein. Ondanks het aantal passagiers en vluchten, hebben de werkzaamheden niet geleid tot hinder. De bagagehal is geplaatst buiten de bestaande terminal. 

UITDAGEND

De uitdagingen van de werkzaamheden waren de beperkte voorbereidings- en bouwtijd, het werken op een operationeel vliegveld en de aanwezigheid van een belangrijk kabeltracé van de Luchtverkeersleiding. Het kabeltracé bevatte ruim 60 kabels en liep door het werkterrein. Om te voorkomen dat belangrijke kabels werden geraakt, zijn ze voorzichtig vrijgegraven en inzichtelijk gemaakt onder toezicht van de Luchtverkeersleiding. Daarnaast is het ontwerp aangepast, zodat de fundering om de belangrijke kabels heen gemaakt kon worden. 

 

 

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.