Vorige
Stadse Werken

Rioolvervangingsprojecten in Rotterdam

Rotterdam
2021 - heden
Gemeente
Infra

Het Rotterdamse rioolstelsel is een robuust systeem. Omdat de levensduur van het riool eindig is, is het belangrijk voor het stelsel en de stad om het te onderhouden, tijdig te repareren, renoveren en vernieuwen. Het raamcontract Stadse Werken is een contractvorm waarbij 10 aannemers zijn geselecteerd om samen met de gemeente Rotterdam jaarlijks circa 40 kilometer riool te vervangen. 

Dura Vermeer Infra Regio Zuid West is samen met Aannemersbedrijf Lindeloof als combinatie DV-LiVe al enkele jaren betrokken bij deze rioolvervangingsprojecten onder de naam Stadse Werken 1.0. Begin 2024 zijn we gestart met Stadse Werken 2.0.  

Samenwerking 

Rick de Jong, projectcoördinator bij Dura Vermeer: ‘Door de vroegtijdige samenwerking met de opdrachtgever worden de projecten integraal opgepakt en afgestemd. Binnen Stadse Werken ligt een RAW-raamcontract ten grondslag, maar de vorm van samenwerken is meer een bouwteamgedachte. Op deze manier kunnen wij afwijkingen en problemen vanaf het begin inzichtelijk maken en eventuele oplossingen vroegtijdig bespreken. We brengen onze eigen praktijkkennis in en dat komt ten gunste van de werkzaamheden buiten.’  

Projecten en deelopdrachten 

Het eerste contract Stadse Werken liep tot 31 december 2023. Een drietal deelprojecten lopen door in 2024. Dit zijn: 

  • Zilverschoonstraat fase 3 
  • Ringdijk 
  • Reyeroord 

Op 1 januari 2024 startte het nieuwe raamcontract Stadse Werken 2.0 met een doorlooptijd van 4 jaar. De eerste 28 deelprojecten binnen het nieuwe contract zijn op 7 februari 2024 verdeeld onder de 10 aannemers.   

 

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.