Vorige
DIJKVERSTERKING TIEL-WAARDENBURG

We beschermen bewoners tegen hoogwater van de Waal.

2021 -2026
Waterschappen
Infra

In opdracht van Waterschap Rivierenland werkt combinatie Mekante Diek, een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer, aan de dijkversterking Tiel-Waardenburg. De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg moet over een lengte van ruim 19 kilometer worden versterkt om aan de huidige veiligheidsnorm te voldoen.

Specialistische kennis

De drie consortiumpartners beschikken over de specialistische kennis en kunde die nodig is om dit project tot een succes te maken. De gezamenlijke ervaring met uitvoeren van grootschalige dijkversterkingsprojecten wordt ingezet om na oplevering de bewoners van het gebied te beschermen tegen hoogwater van de Waal. De Waaldijk tussen Tiel en Waardenburg maakt deel uit van het hoogwaterbeschermingsprogramma.

Motto: samen, slim, versterkend

Motto van de aanbesteding is ‘samen, slim, versterkend’. Centraal in de aanpak staat het zoeken naar duurzame oplossingen. Een voorbeeld is de keuze van de combinatie voor het zo veel mogelijk uitvoeren van transporten over water. Hierdoor ondervindt de omgeving minder hinder tijdens de uitvoering. Ook zet de combinatie in op het gebruik van gebiedseigen grond, emissievrije uitvoering en het efficiënt omgaan met materialen. De dijkversterking sluit aan bij de duurzaamheidsambitie van het waterschap.

Looptijd project

In de tweede helft van 2021 startte Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer met Waterschap Rivierenland aan de ontwerpfase van het project. In 2023 is de combinatie gestart met de uitvoering, waarna de dijk in oktober 2026 hoogwaterveilig is.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!