Vorige
Herinrichting Houtplein Haarlem

Realisatie functionele en veilige entree voor de Haarlemse binnenstad

Herinrichting Houtplein Haarlem

Haarlem
2022 - 2023
6,6 miljoen
UAV-GC
Gemeente
Infra

Sinds maart 2022 werkt Dura Vermeer in opdracht van de gemeente Haarlem aan de herinrichting van één van de drukste entrees van de stad: het Houtplein en de omliggende straten. Door de herinrichting wordt het Houtplein een gastvrije en goed functionerende entree.

Het plein behoudt de belangrijke functie voor het openbaar vervoer en het doorgaande fietsverkeer. Het nieuwe ontwerp maakt een mooie overgang tussen de Haarlemmer Hout naar het stedelijke centrum. Door de herinrichting van het plein en de omgeving worden deze functies en de verblijfskwaliteit en leefomgeving sterk verbeterd. In de nieuwe situatie worden alle verkeersdeelnemers van elkaar gescheiden om zo de verkeersveiligheid te vergroten.

Veiligheid en bereikbaarheid

Het Houtplein is ook tijdens de werkzaamheden een belangrijk verkeersknooppunt waar bussen, auto’s fietsers en voetgangers samenkomen en ook tijdens de werkzaamheden doorgang moeten behouden. Voor een veilige doorstroming heeft Dura Vermeer een uitgebreid faseringsplan opgesteld waarmee de veiligheid wordt geborgd binnen en rondom het projectgebied. Ook wordt er in de planning en fasering rekening gehouden met de verschillende evenementen, raakvlakprojecten en wensen van stakeholders rond het projectgebied die raakvlakken hebben met de werkzaamheden. Een goede afstemming hierbij is cruciaal.

oog voor Fietsers en voetgangers

In het nieuwe ontwerp kan het autoverkeer alleen nog maar de stad uitrijden over het Houtplein en de Wagenweg middels een fietsstraat. Auto's zijn te gast en moeten voorrang geven aan fietsers. De bus krijgt een apart verkeersknooppunt op het Houtplein waardoor reizigers meer comfort zullen ervaren en minder tijd kwijt zijn aan overstappen. Op het Houtplein, ter hoogte van het provincie Noord-Holland kantoor, komt een fietsparkeerkelder zodat je als fietser vanuit daar makkelijk het centrum in loopt. Voor de voetganger komt er meer comfort door het plaatsen van bankjes en groen. Door de herinrichting van het plein en de omgeving worden deze functies en de verblijfskwaliteit en leefomgeving sterk verbeterd.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Regio Noord West Bekijk werkmaatschappij

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!