Vorige
Schieveste

Nieuwe, hoogstedelijke woonwijk in Schiedam

Tussen station Schiedam Centrum en de A20 ontwikkelt OCS (Ontwikkel Combinatie Schieveste) een nieuwe, hoogstedelijke woonwijk: Schieveste. Een bijzondere locatie in het hart van Metropoolregio Rotterdam – Den Haag.

Schieveste is een ontwikkeling van ca. 3.000 woningen, voornamelijk appartementen, met in de onderste twee lagen allerlei voorzieningen zoals horeca, fitness en winkels. De woongebouwen variëren in hoogte van 40 – 90 meter met een hoogteaccent van 120 meter aan de Schie. Tussen de woontorens komt een centrale groene ruimte, de enfilade, die de diverse deelgebieden met elkaar verbindt. Dit wordt tevens de plek waar bewoners elkaar ontmoeten en waar ruimte is voor sport, spel en recreatie.

“Schieveste wordt een uitstekend ontsloten woonlocatie met een hoogwaardige en klimaat-adaptieve openbare ruimte, waar het prettig toeven is. Schiedam levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen én regionale afspraken op het gebied van wonen, bereikbaarheid en duurzaamheid”, aldus wethouder Antoinette Laan van Wonen.

 

Ontwikkeling Schieveste

Ontwikkelingscombinatie Schieveste (OCS) bestaat uit Synchroon, Dura Vermeer, VolkerWessels Vastgoed en Van Omme & De Groot. Het ontwerpteam bestaat uit KuiperCompagnons, Delva Landscape Architecture en Skonk.

 

SCHIEDISTRICT

De nieuwbouw op Schieveste maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling SchieDistrict, die een groot gebied rondom het station Schiedam Centrum omvat. De woningbouw op Schieveste draagt bij aan het versterken van het economische vestigingsklimaat voor bedrijven op de andere locaties van SchieDistrict. Bovendien vormt deze nieuwe wijk een logische entree naar het historisch centrum van Schiedam en maakt deze een verbinding tussen de bedrijventerreinen aan de ene kant en de binnenstad aan de andere kant.

ontwikkeling van ca. 3.000 woningen

allerlei voorzieningen zoals horeca, fitness en winkels

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!