Vorige
DIJKVERSTERKING WOLFEREN-SPROK

Versterken van 13 kilometer dijk in Gelderland

Versterken afgekeurde dijkvakken

Wolferen-Sprok
start in 2019
Consortium
Waterschappen
Infra

Tijdens dit project versterken we als onderdeel van bouwcombinatie de Betuwse Waard afgekeurde dijkvakken. Dit doen we voor een combinatie van verschillende faalmechanismen (macrostabiliteit, hoogte en piping) over een tracélengte van dertien kilometer. De dijkversterking loopt van buurtschap Wolferen (Gemeente Overbetuwe) in het westen tot aan buurtschap Sprok (Gemeente Nijmegen) en wordt onderbroken door het dijkvak Lent waar een aantal jaren geleden al een rivierverruimend project is uitgevoerd.

Ontwerp

Tussen 2019 en 2021 werkte de bouwcombinatie intensief aan het ontwerp voor de dijkversterking van Wolferen-Sprok. In deze samenwerkingsvorm zijn de aanwezige uitvoeringskennis, innovatieve oplossingen en expertise in de planfase direct beter benut.

Dijk bij Wolferen

Groot traject

We gaan maar liefst 13 kilometer dijk versterken.

Bouwcombinatie de Betuwse Waard

Bouwcombinatie de Betuwse Waard

Bestaat uit Ploegam, GMB en Dura Vermeer.

De Betuwse Waard: een ervaren bouwcombinatie

De dijkversterking is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen. Combinatie Betuwse Waard heeft al ervaring in het gebied van de dijkversterking. Zo realiseerde GMB de dijkversterking tussen Loenen en Dodewaard, heeft Ploegam ervaring met het stuk Lent-Oosterhout-Loenen en werkte Dura Vermeer samen met Ploegam aan Ruimte voor de Waal in Lent.

Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
1
5

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.