Vorige
Nieuws

Dura Vermeer werkt aan natuurinclusiviteit op project TenneT Diemen - Lelystad

IJsvogelwand Diemen Lelystad

Overal waar we bouwen, houden we rekening met de natuur. Dát is onze duurzaamheidsambitie “Groener en gezonder”. Op project TenneT Diemen - Lelystad, hebben we deze ambitie, samen met opdrachtgever TenneT, verwezenlijkt door verschillende natuurinclusieve maatregelen te nemen.  

lokale Biodiversiteit

De werkzaamheden aan de 380kV-hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad zijn bijna afgerond. Op het 52 kilometer lange traject heeft Dura Vermeer mastfundaties verzwaard en bouwwegen, werkterreinen en lierplaatsen aangelegd; zowel voor haar eigen werkzaamheden als die van de lijnaannemers. In totaal gaat het om een traject met 155 masten, waarvan 98 aanpassingen aan mastfundaties, circa 17 kilometer aan bouwwegen en circa 192.000 m² aan werkterreinen en lierplaatsen, verdeeld over vier gemeentes. Naast deze werkzaamheden hebben we, in samenwerking met TenneT en de gemeente Almere, een viertal maatregelen uitgevoerd ter bevordering van de lokale biodiversiteit en leefomgeving van dieren.  

Ijsvogelwand

Op de Pier in Almere aan de kant van het Maastrichtkwartier is een ijsvogelwand aangebracht. Deze broedwand is gemaakt om nestgelegenheid te bieden aan de blauw gekleurde ijsvogel. Dit prachtige vogeltje is naast voldoende voedsel, ook afhankelijk van een geschikte broedplaats zoals bijvoorbeeld een stevige wortelkluit van een omgevallen boom. Daarom is op locatie een bouwwerk gemaakt van 3 m3 leem en Europees hardhout Robinia, waaromheen nog 20 stuks inheems bosplantsoen ter beschutting geplaatst wordt. 

IJsvogelwand Diemen Lelystad

IJsvogelwand

Deze broedwand is gemaakt om nestgelegenheid te bieden aan de blauw gekleurde ijsvogel.

Bloemenlint 

Voor het herstel van de grondwerkzaamheden is 14.000 m2 grond ingezaaid met een bloemenlint (ook wel bijenlint). Van het vroege voorjaar tot het late najaar groeit en bloeit op dit aangesloten stuk grond bijvriendelijke beplanting. Dit is gedaan om de voedselvoorziening en biodiversiteit voor bijen, vlinders en andere bestuivende insecten te ondersteunen. Uiteraard zal hier een gefaseerd maaibeleid uitgevoerd worden, zodat delen van planten in de winter blijven staan, wat onder andere zorgt voor beschutting voor vlinders.   

Bijenbank

In de vorm van een halve maan is op het Spanningsveld in Almere een bijenbank aangelegd. Bijenbanken vormen nestgelegenheid voor de zandbijen, de meest voorkomende wilde bij in Nederland. Voor deze bijenbank is 5 m3 leenzand gebruikt en er zal nog een inheems bosplantsoen van 50 planten aangebracht worden.  

Insectenhotel 

 Aan de Gooisekant van Almere en in Parkwijk zijn insectenhotels, gemaakt van Europees hardhout Robinia, geplaatst. Dit insectenhuis is een broedplaats voor ‘nuttige’ insecten, zoals de wilde bij, en zorgt ervoor dat ze zich kunnen voortplanten.  

Bijenbank Diemen Lelystad

Bijenbank

Bijenbanken vormen nestgelegenheid voor de zandbijen, de meest voorkomende wilde bij in Nederland.

Insectenhotel Diemen Lelystad

Insectenhotel

Dit insectenhuis is een broedplaats voor ‘nuttige’ insecten, zoals de wilde bij, en zorgt ervoor dat ze zich kunnen voortplanten.

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Infra

Erik van Doorn

Manager bedrijfsbureau & bedrijfsleider civiel Regio Noord-Holland, Regio Utrecht, Regio Flevoland
Erik van Doorn