Vorige
Renovatie IJsselbruggen

Renovatie en versterking van de belangrijke oost-westverbinding

Renovatie A12 IJsselbruggen volop in uitvoering

Arnhem
2022 - 2024
Rijkswaterstaat
Infra

De stalen bruggen in de snelweg A12 over de IJssel bij Arnhem zijn na 60 jaar toe aan renovatie en versterking. Rijkswaterstaat heeft de opdracht daartoe definitief gegund aan Savera IJsselbruggen, een bouwcombinatie van Dura Vermeer en Hollandia Services. Het project wordt volgens het zogeheten tweefasenproces aangepakt, om de risico’s zo goed mogelijk te beheersen. De werkzaamheden zijn begin 2022 gestart en zijn volgens planning 2024 gereed.

IJsselburggen A12

De snelweg A12 is een belangrijke oost-westverbinding van en naar Duitsland.

Belangrijke schakel

De snelweg A12 is een belangrijke oost-westverbinding van en naar Duitsland. De IJsselbruggen in de A12 ten oosten van Arnhem bestaan uit een betonnen brug voor het verkeer richting het westen en twee stalen bruggen voor het verkeer richting Duitsland. Dagelijks rijden ongeveer 125.000 voertuigen over deze bruggen. Door de toegenomen verkeersdrukte en zwaardere voertuigen, is het noodzakelijk de twee stalen IJsselbruggen te versterken en renoveren. In 2017 bleek dat de draagkracht achteruit gaat. Sindsdien inspecteert Rijkswaterstaat de stalen bruggen regelmatig en voert zo nodig onderhoud en versterkende maatregelen uit.

Tweefasenproces

De renovatie is een pilot binnen het programma ‘Op weg naar een vitale infrasector’. In dit programma zetten Rijkswaterstaat en marktpartijen zich in voor een transitie naar een infrasector die duurzaam en innovatief is, financieel gezond en waarin de risico’s die inherent zijn aan infraprojecten goed worden beheerst. Het project Renovatie IJsselbruggen is een van de projecten, waarin ervaring wordt opgedaan met het tweefasenproces. Rijkswaterstaat en Savera IJsselbruggen maken in fase één samen het ontwerp, waarbij onzekerheden worden weggenomen door bijvoorbeeld aanvullende onderzoeken. Op basis van het ontwerp wordt de definitieve prijs overeengekomen met een risicoprofiel dat voor beide partijen acceptabel is. Gezamenlijk wordt daarna, in fase twee, het project daadwerkelijk uitgevoerd.

Renoveren zonder extra hinder

In 2020 en 2021 verdeelde Rijkswaterstaat het verkeer anders over de IJsselbruggen om de stalen bruggen om-en-om te ontzien. Het verkeer reed over de betonnen brug en de middelste (stalen) brug. De buitenste stalen brug werd  hierdoor ontzien. Vanaf 2022 gaat verkeer over de betonnen brug en buitenste stalenbrug rijden, zodat de middelste (stalen) brug kan worden gerenoveerd en versterkt. Als deze renovatie klaar is, leidt Rijkswaterstaat het verkeer weer over de betonnen brug en de middelste brug. Dan wordt de buitenste stalen brug onder handen genomen. Op deze manier vindt de renovatie plaats zonder extra hinder voor de weggebruiker. Na de renovatie zijn in beide richtingen weer vier rijstroken beschikbaar.

Vervanging en Renovatie

De renovatie van de A12 IJsselbruggen is onderdeel van de Vervanging en Renovatie-opgave van Rijkswaterstaat. Veel bruggen, tunnels, sluizen en viaducten stammen uit de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Ook zijn ze door de jaren heen zwaar belast door steeds meer en steeds zwaarder verkeer. Hierdoor neemt de kans op storingen toe en daarom worden ze nu versterkt, vernieuwd of vervangen. Voor deze opgave maakt Rijkswaterstaat zoveel mogelijk gebruik van slimme en duurzame technieken. Zo werkt Rijkswaterstaat aan de infrastructuur voor de komende generaties, zodat we ook in de toekomst vlot en veilig van A naar B kunnen reizen.

Vlog 1: Op weg naar … Renovatie A12 IJsselbruggen
Vlog 2: Op weg naar ... Renovatie A12 IJsselbruggen
Vlog 3: Op weg naar... Renovatie A12 IJsselbruggen
Lees meer van Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten Bekijk werkmaatschappij
1
3

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!