Vorige
Vernieuwing hoogspanningsstation Etten-Leur

We breiden de transportcapaciteit uit

Tennet vernieuwing hoogspanningsstation

Etten-Leur
2020-2023
Bedrijfsleven
Bedrijfsleven
Infra

In Etten-Leur is de vernieuwing van het bestaande hoogspanningsstation van TenneT in volle gang. Het huidige 150 kV-hoogspanningsstation is verouderd en wordt daarom volledig vernieuwd waarbij de transportcapaciteit wordt uitgebreid.

Verantwoordelijk voor de civiele-, bouwkundige- en infrawerkzaamheden

Dura Vermeer realiseert in opdracht van hoofdaannemer Spie de civiele-, bouwkundige- en infrawerkzaamheden voor het hoogspanningsstation. Belangrijke elementen die we gaan realiseren zijn een centraal diensten gebouw, twee portaalfundaties, 350 betonfundaties, 400 meter betonnen kabelgoten en het verwijderen van het huidige station. Het grond- en straatwerk verzorgen wij ook tijdens dit project.

‘Letterlijk werken onder hoge spanning’

‘Wat dit project specifiek maakt, is dat het bestaande station gedurende de ombouwfase inbedrijf blijft. Hierdoor zullen wij een deel van de werkzaamheden uitvoeren onder lijnen die onder hoge spanning van 150.000 volt staan. We werken dus letterlijk onder hoge spanning,’ aldus Bob Schmitt, uitvoerder. Om de veiligheid te borgen tijdens deze bijzondere werkomstandigheden zijn er verschillende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is er bijvoorbeeld continu toezicht vanuit een veiligheidsexpert.  Bovendien worden bij specifieke werkzaamheden, zoals het boren van grond verdringende betonpalen, de lijnen wel uitgeschakeld.

Duurzame vernieuwing door hergebruik

Tijdens dit project geven we vanuit Dura Vermeer weer invulling aan onze duurzaamheidsambities. Zo beperken transportbewegingen door grond die vrijkomt ter plekke te hergebruiken. Indien nodig door deze voor gebruik ter plaatse te zeven. De bestaande betonfundaties gaan we bovendien oogsten voor hergebruik op een nog nader te bepalen project.

Hergebruik? Zo vaak mogelijk

Tijdens dit project geven we vanuit Dura Vermeer weer invulling aan onze duurzaamheidsambities.

Letterlijk werken onder hoge spanning

Wat dit project specifiek maakt, is dat het bestaande station gedurende de ombouwfase inbedrijf blijft.

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.