Vorige
Windpark Spuisluis

75.000 MWh aan elektriciteit

IJmuiden
2020-2021
Gemeente
Infra

Dura Vermeer heeft in opdracht van Windpark Spuisluis - een combinatie van private investeerders en Eneco - de aanpassingen aan bestaande infrastructuur, de kraanopstelplaatsen en de zes windmolenfundaties gerealiseerd. Ook de tijdelijke wegen en verhardingen die nodig zijn voor de turbinebouw werden ontworpen en gerealiseerd. De windmolens zijn in een lijnopstelling langs het Noordzeekanaal opgesteld. 

 

1
3

75.000 MWh elektriciteit

Het windpark gaat circa 75.000 MWh aan elektriciteit opleveren, wat gelijk staat aan stroom voor ongeveer 25.000 huishoudens. Alvast een mooie bijdrage voor de ambitie van de gemeente Velsen om de CO2-uitstoot terug te dingen en de wens in 2050 energieneutraal (en mogelijk zelfs energieleverend te) zijn.

 

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!