Vorige
Gebiedsontwikkeling

Hier is de toekomst

Welke vraagstukken zijn er als het gaat om duurzaam wonen en werken? En hoe ziet de toekomst eruit als het gaat om de woon- en werkomgevingen die we creëren? In de nieuwe wijk Zandpoort, in Almere, is ingespeeld op de natuurlijke elementen van de omgeving door ze onderdeel te laten zijn van de buurt. Daarbij is er gedacht aan het zo divers mogelijk maken van de beschikbare woningen zodat het op de lange termijn ook zo divers mogelijk bewoond kan worden. Zo is het gebied op zowel de technische als sociale aspecten duurzaam opgezet.

Bij Dura Vermeer leggen we de lat steeds hoger als het gaat om nieuwe, duurzame ontwikkelingen. We houden ons graag bezig met thema’s als klimaatadaptiviteit, sociale duurzaamheid en deelmobiliteit. In 'Hier is de Toekomst' lichten we projecten toe waar deze elementen in terug komen.

Samen doen we dit

Vanuit de meer dan 165-jarige ervaring en expertise van Dura Vermeer, is een nieuwe visie op wonen, werken en leven gegroeid. Door de jaren heen maakten we vele ontwikkelingen mee om ze vervolgens als één van eerste toe te passen. Het is belangrijk mee te denken over de context van een project, zoals zaken als financiering, politiek, regels en wetten. Duurzaamheid is daarbij vanzelfsprekend maatgevend. Maar boven alles bouwen wij woningen met de eindgebruikers in het vizier. Op een fijne manier kunnen wonen en werken, zorgt voor een gelukkiger en gezonder leven. 

Om deze nieuwe visie op wonen, werken en leven optimaal toe te passen en te blijven ontwikkelen, werken wij samen met een breed scala aan stakeholders en experts. Niet alleen uit de branche zelf, maar juist ook van daarbuiten. Buurtregisseurs bijvoorbeeld. Of experts op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en domotica. Wij vinden namelijk dat de nieuwste technologieën op het gebied van duurzaamheid en zelfvoorziening pas optimaal zijn als de gebruiker dit ook zelf zo ervaart. 

Sociaal duurzaam

Iedere woning dezelfde duurzame toepassingen (koop en huur)

Wijk van de toekomst

Alle nieuwbouwwoningen voldoen aan hoogste duurzaamheidseisen

Geen woning hetzelfde

Huizen met karakteristieke bouwstijlen

Meer dan 160 jaar

Aan ervaring en expertise

Technologische innovaties en duurzame ontwikkelingen

In het ontwikkelen en bouwen van energieneutrale en gasloze woningen denken we graag vooruit. Want hoe kunnen wij het leven van de individuele bewoners en de gemeenschap waardevoller kunnen maken? Van gedeelde energieopbrengsten, slimme financieringen, facilitaire voorzieningen tot lange termijn-onderhoud. Bij Dura Vermeer passen we vierde generatie oplossingen toe op het gebied van techniek, installaties en energiegebruik. 

Een totale kijk op gebiedsontwikkeling

Innovaties gecombineerd toepassen, zodat ze een positieve invloed hebben op duurzaamheid, het ontwerp van de huizen, de sociale cohesie van een buurt en het welzijn van de gebruikers. Die mogelijkheden zijn er! En wij passen ze dan ook graag toe.

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Dick Boelen

Directeur Dura Vermeer Vastgoed Regio Heel Nederland
Dick Boelen