Vorige
Blog

Sociale structuren versterken met Goede Buur(t)

Renoveren gaat over veel meer dan het toekomstbestendig maken van een woning. Het begint met een gezamenlijke visie op het gebied. Dura Vermeer biedt daarvoor een integraal gebiedsconcept: Goede Buur(t). Goede Buur(t) is een onderzoeks- en gespreksmethode om in een vroeg stadium de ruimtelijke, sociale en ecologische potentie van een gebied in kaart te brengen tot een integraal afwegingskader. Hiermee kan samen met corporaties en gemeenten écht impact in een wijk worden gemaakt.

Edwin Blom, directeur van twee renovatiebedrijven van Dura Vermeer, ziet veel wijken met complexe problemen. ‘Er is een enorme opgave op het gebied van wooncomfort, klimaat, energie en duurzaamheid, naast allerlei sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Die kunnen gaan over leefbaarheid en veiligheid, maar ook over eenzaamheid en kansenongelijkheid.’

INTEGRALE GEBIEDSVISIE

Tot voor kort was het maken van een gebiedsvisie het exclusieve domein van gemeenten en corporaties. Met de Goede Buur(t) sluit Dura Vermeer aan bij hun dialoog door een breder perspectief aan te reiken. Blom: ‘Wat wij aan de totale opgave toevoegen, zijn concreet ruimtelijke antwoorden op sociaal-maatschappelijke issues.’In de praktijk worden de maatschappelijke en ruimtelijke domeinen namelijk nog weinig verbonden, weet Siobhan Burger, conceptontwikkelaar bij de Design Studio van Dura Vermeer. ‘Met onze gebiedsgerichte aanpak verbinden we deze terreinen nu. Vanuit onze kennis, data en ervaring kunnen we al in een vroeg stadium precies laten zien wat de impact is, als je aan een bepaalde knop draait.’ De bakermat van Goede Buur(t) vindt zijn oorsprong vooral in de sociale problematiek. Blom: ‘Onze bewonersconsulenten komen dagelijks met allerlei sociale problematiek in aanraking. Daar ligt ook onze kracht. Als we fysiek ingrijpen in een buurt door renovatie, versterken we daar nu ook meteen sociale structuren.’ 

BIJDRAGEN AAN COMPLEXE OPGAVE

‘Alle leefbaarheids-, duurzaamheids- en ecologische eisen en wensen en gemeentelijk beleid maken renovatie voor vastgoed eigenaren en planmakers immens complex. Met onze expertise vertalen we die complexe opgaven naar praktische oplossingen in één overstijgend plan: dát is wat we metonze aanpak willen bereiken’, zegt Blom. Burger vult aan: ‘Welke fysieke oplossingen kunnen een wijk beter maken en
tegelijkertijd sociaal-maatschappelijke problemen oplossen? Denk aan de inrichting van een buitenruimte: hoe wordt die voor jongeren én ouderen een sociaal veilige plek of misschien wel een ontmoetingsplaats voor beide? Of kunnen ondernemers in een plint een verschil maken waardoor meer levendigheid en misschien zelfs banen ontstaan? Of het verbeteren van onderwijsfaciliteiten: hoe kunnen die bijdragen aan een andere bewonersmix en minder kansenongelijkheid?’ Ook de duurzaamheids- en ecologische wensen en eisen worden meegenomen. Blom: ‘Die thema’s zijn belangrijke speerpunten voor ons want ze dragen ook aantoonbaar bij aan leefbare wijken. Een goede balans tussen mens en groen is cruciaal voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving.’

 

Dit artikel is onderdeel van het DV|Meer Jaarmagazine Dura Vermeer. Meer lezen? Klik hier. 

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Bouw & Vastgoed

Edwin Blom

Directievoorzitter Renovatie Regio Heel Nederland
Edwin Blom
Bouw & Vastgoed

Siobhan Burger

Programmamanager sociale impact Regio Heel Nederland
Siobhan Burger