Vorige
Nieuws

Aanzienlijke besparingen na implementatie van BIM 360

Dura Vermeer is er in geslaagd BIM 360 succesvol te implementeren in de organisatie. De voordelen van werken met BIM worden steeds concreter. Na een verandertraject van twee jaar, waarin eigen mensen, ketenpartners, processen, standaarden en Autodesk-technologie op één lijn zijn gebracht, heeft Dura Vermeer een kostenbesparing van ongeveer vijf procent per project gerealiseerd.

Om de ambitie om in 2020 tot één van de top drie van de best presterende en gedigitaliseerde bouwbedrijven in Nederland te behoren, waar te maken, waren grote organisatorische veranderingen nodig.

Faalkosten moesten jaarlijks met tien procent omlaag en winstpercentages per project omhoog. Hiervoor moest de klant projectinformatie beter kunnen beheren en verbinden, een uniforme manier van werken tussen regio’s en partners komen, effectief en efficiënt op marktkansen worden gereageerd en medewerkers over de benodigde digitale competenties beschikken.

Oplossing

Eind 2015 ondertekende Dura Vermeer een driejarig Enterprise Business Agreement (EBA) met Autodesk. Dit contract biedt volledige toegang tot Autodesk-producten en consultancy. Gezamenlijk is gezocht naar de beste oplossing. Die is gevonden in een combinatie van BIM applicaties van Autodesk, een team van Autodesk en een eigen team van BIM-experts.

Er is een standaard BIM protocol van Bouw en Vastgoed voor alle projecten opgesteld en er zijn standaard 3D-modelinformatiestructuren met Revit-templates en -bibliotheken ontwikkeld. In het BIM protocol is bepaald dat gewerkt wordt volgens BIM Basis ILS (informatieleveringspecificatie) en Dutch Revit Standard (NL-RS) en gecommuniceerd wordt met het open standaarden format Industry Foundation Classes (IFC).

Verder is afgesproken dat Collaboration for Revit (C4R) wordt gebruikt, zodat modelsamenwerking op afstand mogelijk is met de ketenpartners die in Revit werken. Dit gebeurt in combinatie met BIM360 team. Met BIM 360 Glue in combinatie met Navisworks zijn medewerkers in staat model coördinatie te doen. En dat alle Issues op de bouwplaats worden vastgelegd, geregistreerd en gecommuniceerd met partners in BIM 360 Field. Medewerkers en partners zijn hiervoor opgeleid.

Dura Vermeer is erin geslaagd de eigen organisatie en ketenpartners mee te nemen in het veranderproces. Om ervoor te zorgen dat intern iedereen BIM 360 adopteert, zijn er key-users aangesteld per applicatie die zorgen voor trainingen, medewerkers begeleiden en doen aan kennisdeling over de vestigingen. Voor partners is een gehoste BIM 360-omgeving ingesteld. Dit maakt samenwerking, coördinatie en geïntegreerde werkstromen mogelijk, voor ontwerppartners (architectuur, structureel, MEP), (voorkeurs)partners en leveranciers/onderaannemers.

Succes

Hoewel Dura Vermeer (op basis van werknemersaantallen) relatief klein is, is het bedrijf inmiddels uitgegroeid tot een van Autodesk's grootste afnemers van BIM 360. 65% van de medewerkers heeft in 2017 gewerkt met een BIM applicatie van Autodesk.

En niet zonder succes. De strategische samenwerking tussen Dura Vermeer en Autodesk werpt zijn vruchten af. De BIM-transformatie heeft geresulteerd in positieve projectresultaten (minder herontwerpen en lagere faalkosten). Met de implementatie van BIM 360 kan Dura Vermeer haar samenwerkingen beheren en projectinformatie stroomlijnen. Dit heeft niet alleen de communicatie, samenwerking en besluitvorming verbeterd, het heeft ook geleid tot een aanzienlijke vermindering van faalkosten.

Autodesk ziet Dura Vermeer wereldwijd als één van de koplopers in het implementeren van BIM. Maar onze ambities reiken verder: Tegen 2020 moeten de 3D-modellen in meer dan 80 procent van de organisatie worden gebruikt en dragen alle projecten bij aan een verhoogde bedrijfsmarge van drie procent of meer.

Gert-Jan Ditsel, BIM Manager, Dura Vermeer

‘Het is belangrijk om te beginnen met het einde in gedachten en de essentie te begrijpen van een solide projectinformatiemodel om digitale informatie in de hele cyclus te kunnen gebruiken en hergebruiken (kosten vermijden en risico’s minimaliseren). Solide 3D-informatiemodellen zijn het antwoord. Door BIM 360 te implementeren en te gebruiken, hebben we een enorme toename gezien in de consistentie en kwaliteit van informatie in de hele toeleveringsketen. Herbewerking en faalkosten zijn in alle projectfasen aanzienlijk verminderd.’

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.