Vorige
Blog

Bewoners verliefd maken op Zandpoort

Een wijk die niet alleen technisch, maar ook sociaal duurzaam is

Thiemo Ikink is als Projectontwikkelaar bij Dura Vermeer betrokken geweest bij de ontwikkeling van Zandpoort. Binnen het project heeft hij zijn kennis en visie mogen delen met gemeente Almere en later ook toekomstige bewoners. Hieronder lees je hoe hij het tot stand brengen van de diverse wijk Zandpoort heeft ervaren.

Een wijk waarin het voelt alsof je altijd op vakantie bent? Waar je een beetje verliefd op bent? Dat wilden we creëren voor de bewoners van de nieuwe wijk Zandpoort, en dat is gelukt. Van de zandkleurige gevels tot de houten architectuurdetails: wonen in deze Almeerse wijk is als wonen aan zee. Als projectontwikkelaar kijk ik met trots terug op de manier waarop we deze gebiedsontwikkeling van A tot Z hebben opgepakt. Het resultaat is een wijk van de toekomst: niet alleen technisch duurzaam, maar ook sociaal.

Aanvankelijk was het gebied een kale zandvlakte tussen het strand en het station Almere Poort. Wie nu door de wijk loopt, ziet dat de duinen en het zand als inspiratiebron zijn gebruikt; het komt terug in de kleuren, in de idyllische houtelementen en in de romantische gevelarchitectuur van de woningen. Met Zandpoort heeft de gemeente Almere er een unieke en duurzame wijk bij die als overgangsgebied dient van de natuur naar de stad.  

Van zand tot behang: alles regelen

Vanaf de start in 2017 was ik namens Dura Vermeer bij dit project betrokken. We deelden onze kennis en visie met de gemeente Almere en later ook met woningcorporatie de Alliantie. Van zand tot en met het behang op de muren en zelfs het strandpaaltje bij de voordeur: we hebben alles tot in de puntjes geregeld én waargemaakt. Hierdoor hoefden de opdrachtgevers en eindklanten met veel minder partijen te schakelen. Door over alles goed na te denken en te zorgen dat alles bij elkaar past, wilden we de mensen echt verliefd laten worden op de wijk. 

Focus op het sociale domein

In totaal realiseerden we zo’n 300 woningen met de gemeente en de Alliantie, zowel grondgebonden woningen als appartementen. De hechte en open samenwerking vond ik heel bijzonder. We hebben ons samen hard gemaakt voor een wijk waar koop en huur feilloos mixen en waar iedereen zich thuis kan voelen.  

Want dat is de kern van het begrip duurzaamheid: mensen in de wijk krijgen én zoveel mogelijk behouden. Technische duurzaamheid vind ik echt een vanzelfsprekendheid, daar ligt voor Dura Vermeer geen uitdaging. Dat Zandpoort een wijk van de toekomst is, zit hem juist in die sociale duurzaamheid.  

Luisteren naar de wensen

"Bewoners smachten naar wijken die ze voor de lange termijn ‘thuis’ kunnen noemen. "

Gebiedsontwikkeling van A tot Z

"Het resultaat is een wijk van de toekomst: niet alleen technisch duurzaam, maar ook sociaal."

Een groot geheel 

Dat hebben we in Zandpoort slim opgepakt. Het betaalbaar maken van midden- en sociale huurwoningen kan best een uitdaging zijn. Maar door de hele wijk – ongeacht huur of koop – als één geheel te benaderen, gaven we alles meer allure. Dat zit hem sterk in de beeldkwaliteit, de woningtypen en het algehele concept. Maar ook in de manier waarop de woningen aansluiten op de openbare ruimte. De integrale samenwerking met de gemeente was dan ook heel belangrijk. 

Mijn collega Lieuwe Conradie van de Dura Vermeer Design Studio zat daarom in het kwaliteitsteam van de gemeente. Alles wat wij als projectontwikkelaars samen met onze architecten bedachten, moest ter goedkeuring langs dit team. En Lieuwe was behoorlijk streng! Hij kon nóg scherper sturen op het creëren van meerwaarde voor de wijk in relatie tot onze producten. Hierdoor kreeg Zandpoort net wat meer schwung. Zoals brede, groene stoepen zodat bewoners vanuit hun woning niet direct op de openbare weg staan. Maar ook een mooie mix van woningen, waarbij je aan de voorkant niet ziet wat huur is en wat koop.  

Waard voor je geld

We hebben goed geluisterd naar de wensen van alle stakeholders. Al in een vroeg stadium werkten we samen met makelaars die de wijken en bewoners van Almere goed kennen, maar gingen we ook rechtstreeks in gesprek met de buurtbewoners en geïnteresseerden zelf. Waar is vraag naar? Wat verwacht je van de wijk? Wat bleek: mensen willen waar voor hun geld. Minimaal drie slaapkamers, twee badkamers en een tuin. Ruimte dus, wat ze nu vaak tekortkomen. Bewoners smachten naar wijken die ze voor de lange termijn ‘thuis’ kunnen noemen. Waar ze letterlijk en figuurlijk kunnen groeien.  

Al deze wensen hebben we meegenomen in het uiteindelijke plan. Met groot succes: de koopwoningen gingen bij de verkoop als warme broodjes over de toonbank en alle huurders voor het middensegment huurwoningen zijn doorstromers!  

Een masterplan met impact

Dit project bracht voor mij dan ook de bevestiging dat hoe beter je samen met partners en data aan de voorkant nadenkt, hoe succesvoller en leuker een project verloopt. Het is geweldig om te zien hoe het masterplan Zandpoort bij de oplevering effect heeft gekregen: bewoners zijn enthousiast en zoeken elkaar op en hebben eindelijk het gevoel een plekje voor de lange termijn te hebben.  

Dat is het grootste compliment dat je mij als ontwikkelaar kunt geven: niet willen verhuizen. Ik zie het dan ook als een maatschappelijke verantwoordelijkheid om de woningcrisis te bestrijden door meer van dit soort duurzame wijken te creëren. Het zijn projecten als Zandpoort waarbij ik denk: dit is precies waarom ik dit werk doe en zal blijven doen! 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.