Vorige
Nieuws

Bijzondere mijlpaal Olasfaterrein

Dura Vermeer heeft maandag 16 maart de laatste damwand verwijderd op het voormalig Olasfaterrein in de uiterwaarden van de IJssel in de gemeente Olst. In totaal werd ruim zeshonderd meter aan damwanden verwijderd. De damwanden waren kenmerkend voor de saneringstechniek op de locatie. Met het verwijderen daarvan is na een saneringsproject van tien jaar een bijzondere mijlpaal bereikt.

Begin februari werd gestart met het verwijderen van de damwanden. ‘Een historisch moment’, volgens Marcel Endel, projectleider bij Dura Vermeer. Met een speciale kraan werden de damwanden uit de grond getrokken. Voor de omwonenden die vanaf 1982 tegen het failliete fabriekspand en terrein aankeken, was de sanering een lange laatste stap. ‘Als straks de bouwketen van Dura Vermeer na tien jaar weg zijn, is door ons een mooie prestatie geleverd.’ Vult Pierre Timmermans, projectdirecteur bij Dura Vermeer, aan.

De voormalige Olster Asfalt Fabriek (OLASFA) produceerde in de vorige eeuw dakasfalt en teerproducten. Met het fabricageproces zijn sinds 1913 zeer veel olie- en teerproducten in de bodem verdwenen. In opdracht van provincie Overijssel heeft Dura Vermeer het drieënhalve hectare grote terrein tot op twaalf meter diepte gesaneerd. Eind 2019 waren de streefwaardes in de bodem bereikt en konden alle installaties gedemonteerd en afgevoerd worden.

SPECIALE SANERINGSTECHNIEKEN

Begin 1980 ging de Olster Asfalt Fabriek failliet en werden de provincie Overijssel en Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de achtergebleven bodemverontreiniging. Om te voorkomen dat de bodemverontreiniging eeuwigdurend in de IJssel terecht zou komen, werd er gezocht naar een blijvende oplossingen. Het terrein had verschillende zones waar verontreinigd puur product (veelal naftaleen) in de bodem aanwezig was. Dura Vermeer stelde in 2009 een innovatieve techniek voor om de bodem te saneren. Er werden om de meest verontreinigde zones drie damwandkuipen geplaatst, om deze vervolgens te ontwateren en de bodem tot boven de 100 graden te verhitten met stoom, zodat het product kon worden afgepompt. Met deze techniek is bijna 1100 ton puur product uit de bodem verwijderd. Naast stoominjectie zijn er nog andere technieken toegepast. Zo is de verontreiniging in de IJsseloever verwijderd door het baggeren in een gesloten damwandkuip. Het verontreinigd pluimgebied is gesaneerd middels ozoninjectie en enkele overige spots zijn geïnjecteerd met waterstofperoxide.

VOLGENDE STAPPEN

Wanneer de damwanden zijn verwijderd wordt het terrein twee meter opgehoogd. Farmaceut Abbott, reeds gevestigd achter het terrein, neemt het Olasfaterrein daarna over voor de aanleg van een nieuwe toegangsweg en parkeerplaats.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.