Vorige
Nieuws

Circulaire Weg-as-a-Service casus nieuwe coalitie

De circulaire economie wordt gekenmerkt door uitgangspunten zoals hergebruik en waardebehoud. Deze uitgangspunten vragen in veel gevallen om nieuwe businessmodellen waarin partijen intensiever en op langere termijn samenwerken en waarin waardekringlopen worden gesloten. Nieuwe, circulaire businessmodellen vragen om aanpassing van economische principes en verslaggevingsregels. Om die reden heeft de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) samen met Circle Economy het initiatief genomen om de Coalitie Circulaire Accounting op te richten en hierin meerdere cases uit te diepen.

Doel van de coalitie is om gezamenlijk boekhoudkundige vraagstukken in de circulaire economie te identificeren, te onderzoeken en te komen tot uitvoerbare oplossingen. Denk bijvoorbeeld aan waarderingskwesties bij circulair ondernemen. Aan de hand van een concrete casus wordt ieder kwartaal een vraagstuk uitgewerkt en worden de resultaten samengebracht in een open source-whitepaper.

CIRCULAIRE ‘WEG-AS-A-SERVICE’

De eerste casus is het pilot project van Dura Vermeer en Provincie Overijssel om een ‘Weg-as-a-Service’ te exploiteren. Uitgangspunt is dat Dura Vermeer economisch eigenaar van de weg wordt en zich ontfermt over het beheer terwijl de Provincie een periodiek bedrag betaalt voor het gebruik van de weg. Een cruciaal punt is de bepaling van de restwaarde bij het aangaan van het contract en het (kunnen) meenemen van deze restwaarde in de boekhouding en financiering. Dit leidt tot de vraag: Hoe kan de restwaarde van de weg bepaald worden en welk effect heeft dit op het verdienmodel en de verlies- en winstrekening?

De coalitie is een samenwerking tussen Circle Economy, NBA, Dura Vermeer, ABN AMRO, KPMG, Provincie Overijssel en wetenschappers verbonden aan Erasmus Universiteit, Open Universiteit, Rijksuniversiteit Groningen, Nyenrode Business Universiteit en Avans Hogeschool.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.