Vorige
Nieuws

Consortium save verlegt havenspoorlijn voor aanleg Theemwegtracé

Op 22 maart 2018 is het contract ondertekend tot het realiseren van de onderbouw voor het Theemswegtracé in Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam koos voor het aannemersconsortium SaVe, bestaande uit bouwbedrijven BESIX, Mobilis, Dura Vermeer, Hollandia en Iemants. Door een deel van de havenspoorlijn te verleggen, zal het toenemende goederentreinverkeer niet langer belemmerd worden door het scheepvaartverkeer wat ook de doorstroming tussen het westelijk havengebied en het achterland ten goede komt. 

Het contract betreft een Engineering & Construct opdracht voor het realiseren van een verhoogd spoorviaduct met een lengte van vier kilometer, inclusief de bouw van twee stalen boogbruggen: één boven de Rozenburgse sluis en één boven de Thomassentunnel. De werkzaamheden  starten in de loop van 2018 en zijn naar verwachting klaar eind 2020. De opdracht is een deelproject van de aanleg van het Theemswegtracé. Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam staat in voor de coördinatie, het ontwerp en de realisatie van het project in samenspraak met ProRail. Na oplevering komt het beheer volledig in handen van ProRail. Met het gehele Theemswegtracé gaat een investeringsbedrag gepaard van ca. € 300 miljoen. 

THEEMSWEGTRACÉ

Het Theemswegtracé is een oplossing voor het capaciteitsknelpunt voor het treinverkeer dat verwacht wordt als gevolg van de groei van het spoorvervoer en het scheepvaartverkeer van en naar de Brittanniëhaven. Het nieuwe tracé loopt over een verhoogd spoorviaduct. Het spoor krijgt twee boogbruggen en sluit ter hoogte van de A15 weer aan op de bestaande spoorbaan. Door het verleggen van de spoorlijn komt het toenemende treinverkeer niet langer in het vaarwater van het scheepvaartverkeer, wat de doorstroming zal verbeteren.

De onderbouw van het Theemswegtracé is niet zonder uitdagingen. Naast de uitvoeringstermijn van ca. 2 jaar, vindt het project ook plaats over en nabij openbare infrastructuur en kwetsbare omgevingselementen, zoals petrochemisch industrie en een complex netwerk van kabels en leidingen. Het consortium zal werken binnen een beperkte ruimte in een omgeving die dag en nacht in beweging is. Bovendien moeten de omliggende bedrijven te allen tijde bereikbaar blijven. Tot slot is er ook nog de logistiek complexe uitdaging van het inrijden van twee nieuwe stalen boogbruggen.

DE MEERWAARDE VAN SAVE

De consortiumpartners van SaVe staan samen garant om deze uitdagingen het hoofd te bieden. Naast de logistieke ervaring met grote beton- en staalconstructies, kan het consortium ook steunen op technische knowhow en de BIM-expertise van de verschillende partners. Dankzij de gebundelde krachten van partners Hollandia en Iemants kunnen de twee boogbruggen simultaan geproduceerd worden. Ook de samengestelde kennis en ervaring van SaVe inzake werken in complexe omgevingen, funderingstechnieken en wegenbouw maken een sterk partnerschap.

Dieter Behaeghel, projectmanager SaVe: "Het consortium SaVe staat voor Samen Verbinden. Samen betekent dat de partners een integrale samenwerking aangaan met aandacht voor de relatie met het Havenbedrijf, Stakeholders en de Omgeving. Bovendien Verbindt het Consortium met dit project het westelijk havengebied met het achterland. Onze gecombineerde expertise garandeert een goede afloop van dit project."

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.