Vorige
Nieuws

Contract Dijkversterking Wolferen-Sprok getekend

Waterschap Rivierenland heeft op 12 maart 2019 ontwerpteamovereenkomsten gesloten met de bouwcombinatie van Dura Vermeer, Ploegam, GMB Civiel en met ingenieursbureau Witteveen+Bos voor de Dijkversterking Wolferen-Sprok. Deze partijen vormen samen het ontwerpteam De Betuwse Waard. Met deze nieuwe samenwerkingsvorm worden uitvoeringskennis, innovatieve oplossingen en expertise in de planfase beter benut. Dit moet resulteren in een slim, efficiënt en veilig uitvoerbaar ontwerp voor de dijkversterking. De ontwerpteamovereenkomst is gesloten met de intentie om ook de realisatiefase aan dezelfde combinatie op te dragen.

Dijkversterking Wolferen-Sprok

De opgave van het project bestaat uit het versterken van afgekeurde dijkvakken op (een combinatie van) verschillende faalmechanismen (macrostabiliteit, hoogte en piping) over een tracé lengte van ongeveer 15 kilometer. De dijkversterking loopt van buurtschap Wolferen (Gemeente Overbetuwe) in het westen tot aan buurtschap Sprok (Gemeente Nijmegen) en wordt onderbroken door het dijkvak Lent waar een aantal jaren geleden al een rivier verruimend project is uitgevoerd. Het traject moet op 30 december 2022 weer veilig zijn voor de komende 50 jaar. Dijkversterking Wolferen-Sprok is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP): een samenwerking tussen Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Visie

Het ontwerpteam De Betuwse Waard past in de gedeelde visie van Waterschap Rivierenland en Rijkswaterstaat, zoals verwoord in de gezamenlijke marktvisie van Rijkswaterstaat en marktpartijen: “Als ‘bouwers van Nederland’ excelleren publieke en private partijen door betrouwbaar, aanspreekbaar en inspirerend te zijn. We werken samen voor burgers en bedrijven aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.” Ook staat het ontwerpteam in het teken van de samenwerking, zoals weergegeven in het gezamenlijke visiedocument van waterschappen en marktpartijen, ‘De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing’. Deze bouwstenen zijn: ‘Maximale maatschappelijke waarde’, ‘De mens staat centraal’ en ‘Een gezonde bouwkolom’.

Foto

Partners brengen een toast uit op de samenwerking.
V.l.n.r. Stephan van der Biezen (Witteveen+Bos), Edwin van der Poel (GMB), Eric Jongmans (Waterschap Rivierenland), Teun Stoop (Ploegam), Bram de Fockert (Waterschap Rivierenland) en Jan Willem van Arkel (Dura Vermeer).

bron: Waterschap Rivierenland / Peter Venema

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.