Vorige
Blog

De Design Studio als verbinder bij gebiedsontwikkeling

Onze Design Studio bestaat nu vijf jaar. Als ontwerpers analyseren we samen met ons onderzoeksteam alle beschikbare data over bijvoorbeeld locatiekwaliteiten, potentiële doelgroepen en hun woonwensen. Op basis daarvan werken we een gebieds- of buurtconcept uit dat volgens ons perfect past op de betreffende plek en goed aansluit bij wat de klant wil. Zeer leuk werk en erg praktisch, want zo’n basis maakt het mogelijk om alle stakeholders versneld bij elkaar te brengen. Zo kan de architect gerichter vernieuwend ontwerpen, de ontwikkelaar binnen budget een mooi project realiseren dat geliefd is bij consumenten en de gemeente of corporatie haar bewoners de beste mogelijkheden bieden.

We maken als ontwerpteam van Dura Vermeer sinds 2015 analyses en conceptontwerpen voor verschillende buurten en wijken in Nederland, samen met onze projectontwikkelaars uit de verschillende regio’s. Over het algemeen beginnen we met een quick scan of haalbaarheidsstudie van een gebied. Vervolgens bedenken we een verhaal waarin we de sfeer schetsen die we voor ogen hebben. Zo’n verhaal werken we uit in een boek met tekeningen en moodboards. In veel gevallen haken we bij dit ontwerpproces meteen een architect aan die goed in het gebied is verankerd. Erg leuk, want samen heb je meer kennis en zo kun je elkaar inspireren.

 

Kennisdeling en informatiedrager

In die visievorming nemen we uiteraard ook alles mee wat we in de afgelopen jaren hebben geleerd. De Design Studio opereert landelijk dus alle nieuwe ideeën, noviteiten en resultaten van proeftuinen overal in Nederland passeren bij ons de revue. Daarmee zijn wij als team een soort kennisdrager van relevante informatie, want ons team is op de hoogte van bijna alle woningbouwprojecten van Dura Vermeer. Zo past Dura Vermeer Zuid nu als een van de eerste ontwikkelende bouwers 100 procent houtbouw toe voor een tiental woningen in de wijk Hazenkamp in Nijmegen. We verwachten dat we de kennis die daar wordt opgedaan straks weer ergens op een andere plek in kunnen zetten.

 

Elkaar inspireren

Die kennis delen we overigens ook 1-op-1 met stakeholders. Zo hebben we het team van betrokkenen bij de wijk Pasgeld in RijswijkBuiten meegenomen naar een aantal inspirerende projecten. Een bus- en fietstocht van een dag waarbij we bijvoorbeeld ook laten zien hoe we slim met geluidsbelasting omgaan, een probleem dat ook speelt in Pasgeld omdat een deel tussen het spoor en de A4 is ingeklemd. Daarnaast organiseren we voor onder andere corporaties soms een gezamenlijke scrum- of ontwerpsessie om in hoog tempo een bepaalde visie op een gebied te ontwikkelen. Dat werkt vaak erg goed en zorgt voor versnelling, want samen weet je meer dan alleen.

 

Samen succesvol ontwikkelen

De Design Studio groeit, inmiddels werken we met acht mensen. We worden binnen Dura Vermeer bij steeds meer projecten aangehaakt, maar ook door gemeenten en corporaties gewaardeerd. Dat komt doordat wij een vrije, onafhankelijke positie innemen en daardoor voor verbinding kunnen zorgen. Omdat wij zelf opgeleid zijn tot marktanalisten en ruimtelijke denkers, kunnen we zelf mee-ontwerpen en een goed fundament neerzetten. Een fundament dat bovendien, door onze rol middenin in het bouwbedrijf, rekening houdt met hoe we dingen bouwen. En daardoor kunnen we weer nét iets haalbaarder tekenen en zo waardevollere plannen ontwikkelen. Dáár profiteren onze opdrachtgevers uiteindelijk van!

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.