Vorige
Nieuws

‘Digitising the construction site’ als aftrap BIM-minor aan Avans Hogeschool

Digitising the construction site’ als aftrap BIM-minor aan Avans Hogeschool. 

Op maandag 7 september hebben studenten van de minor BIM, onderdeel van de opleiding bouwkunde aan de Avans Hogeschool, een Keynote over ‘Industry 4.0’ ofwel, de vierde industriële revolutie, gehad. Het onderwerp 'Digitising the construction site' stond hier centraal. De kick-off van de minor werd verzorgd door Daniël Telgen, lector van het lectoraat Robotisering en Sensoring bij het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) en BIM Coördinator Wout Somers (Dura Vermeer).  

Aan de hand van deze lezing krijgen studenten inzicht in de manier waarop digitale oplossingen werkzaamheden in het bouwproces en op de bouwplaats kunnen versimpelen.   

Scaled Robotics  

Wout Somers, BIM Coördinator bij Dura Vermeer, is momenteel betrokken bij een bouwproject waarbij de techniek van Scaled Robotics wordt ingezet. Hierbij werkt Wout nauw samen met Stuart Maggs, CEO van Scaled Robotics en Dennis Claesens, BIM engineer bij Dura Vermeer.

Middels 3D scans, zogeheten point clouds, én 360 graden foto’s wordt de huidige situatie op de bouwplaats in kaart gebracht. Vervolgens wordt deze informatie vergeleken met het BIM model, zodat één-op-één afwijkingen tussen ontwerp en uitvoering direct zichtbaar worden.

De technologie die we inzetten analyseert de zogeheten point clouds: een nauwkeurige 3D-representatie van een bouwplaats. Deze 3D scans, zogeheten point clouds én 360-graden foto’s brengen de huidige situatie op de bouwplaats in kaart. Deze gegevens worden vervolgens in het BIM-systeem geïmporteerd. Vervolgens wordt deze informatie vergeleken met het BIM model, zodat één-op-één afwijkingen tussen ontwerp en uitvoering direct zichtbaar worden. Hopelijk kunnen wij door het delen van onze kennis en ervaring studenten inspireren, en leren ze hoe ze bij kunnen dragen aan een duurzame en digitale toekomst, aldus Wout.

Inzet op onze projecten

Op het project Unilever Global Foods Innovation Center heeft Dura Vermeer een pilot uitgevoerd op de bouwplaats met een autonoom rijdende scanrobot van Scaled Robotics. De resultaten zijn zo positief dat besloten is bij andere projecten zoals, de School aan de Avignonlaan en Weener XL, een vervolg hieraan te geven. Wekelijks navigeert hier de robot door het gebouw en brengt  de huidige situatie in kaart. Nachts wordt de 3D scan data vergeleken met de BIM-modellen. De volgende ochtend heeft het bouwteam direct inzicht in alle afwijkingen. Potentiële bouwfouten, zoals scheefstand van kolommen worden hierdoor vroegtijdig opgemerkt en kan men snel en adequaat handelen. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen! 

Follow-up  

In januari vindt de Eventdag van Avans plaats er opnieuw een samenwerking plaatsvinden tussen Dura Vermeer en Avans Hogeschool. Tijdens deze dag worden de ervaringen die in de tussenliggende tijd zijn opgedaan, gedeeld met de minor. Daarnaast staan de pitches van de studenten centraal. Deze pitches zijn het eindresultaat van de diverse ‘rode draad workshops’ tijdens de minor. In een dergelijke workshop wordt steeds een actueel thema geprojecteerd op een casus. Dit levert potentiële kansen, risico’s en vragen op die in de pitch aan Dura Vermeer door de studenten worden voorgelegd. Dura Vermeer speelt een rol in de selectie van de beste pitches. 

Is digitaal bouwen de toekomst?  

De minor BIM, digitalisering en digitaal bouwen biedt studenten een kans om zich te specialiseren in technieken voor virtueel bouwen. Hierbij werken ze samen met organisaties die koploper zijn op het gebied van BIM en digitaal bouwen.  

 

 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.