Vorige
Nieuws

Dura Vermeer doet in 2018 alles in BIM

Dura Vermeer neemt een voortrekkersrol op het gebied van BIM. Ronald Dielwart, lid van Raad van Bestuur, sprak tijdens de Dura Vermeer BIM Experience de ambitie uit om tot de Top 3 vernieuwers in de bouw te behoren. Als een van de manieren om dat te bereiken, stelde hij de voorwaarde dat in 2018 Dura Vermeer alle projecten in BIM doet. “Om dat te bereiken, blijft Dura Vermeer de komende jaren investeren in BIM. In mensen, trainingen, programmatuur en kansen voor klanten.”

DE MEERWAARDE VAN BIM

Jasper de Mink is BIM Manager bij Dura Vermeer. Hij ziet veel mogelijkheden door goed gebruik van BIM: “Hoewel het niet altijd eenvoudig te kwantificeren is wat BIM oplevert, biedt BIM mooie kansen voor Dura Vermeer. We hebben al veel ervaring opgedaan in de ontwikkelings- en uitvoeringsfase. We hebben een open standaard ontwikkeld en in de markt gezet. Dit is belangrijk, omdat we hiermee de kans dat informatie op verschillende manieren geïnterpreteerd wordt sterk beperken.”

BIM biedt daarnaast mogelijkheden om als Dura Vermeer regie te houden op projecten. “Er zitten veel verborgen gebreken in het proces zelf. Door BIM goed en slim te gebruiken, kunnen we faalkosten drastisch terugbrengen en afstemming binnen het proces vergaand optimaliseren.” Wanneer BIM in processen zoveel mogelijk gebruikt wordt, levert dat veel op:

- betere bouwtechnische monitoring
- efficiëntere communicatie
- betere analyses en calculaties
- faalkostenreductie en dus goedkoper voor de klant
- versnelde oplevering van het gebouw

Een goed voorbeeld hiervan is het afstemmen van ingewikkelde geprefabriceerde constructies, zoals een stalen constructie over een atrium van meer dan 20 meter. Door alle punten eerst virtueel op te lossen, paste het staalwerk niet alleen op de millimeter nauwkeurig maar konden er ook optimalisaties doorgevoerd worden. Dit leverde een versnelling op in de uitvoering en een betere afstemming tussen verschillende disciplines zoals de staalconstructie, bewassingsinstallatie en sprinkler.

WERKEN AAN SAMENWERKEN

“Het is van belang dat partners uit de hele bouwbranche meedoen”, schetst Jasper. “Dan levert BIM pas echt efficiency in de hele keten op, die resulteert in een hogere kwaliteit van gebouwen en een gestage opbouw van marge.”

“We hebben iedereen in de bouwbranche nodig, ook onze collega-bouwbedrijven en leveranciers. Als er steeds dezelfde discussies over de te hanteren normen en afspraken voeren, kost dat tijd en geld en brengt dat onnodige risico’s met zich mee.

Als Dura Vermeer met behulp van een 3D- of 4D-model ontwikkelt en bouwt, maar de leverancier bijvoorbeeld niet. Dan missen we daar een efficiëntieslag doordat hij alsnog alles handmatig moet invoeren (waardoor kansen op fouten weer groter wordt). Als de architect op een andere manier onderdelen in het BIM-model plaatst, dan moeten dingen dubbel gemodelleerd worden. De regels moeten hetzelfde zijn.

Als iedereen vanaf een bepaald basiskennisniveau in kan stappen, hoef je niet steeds de fundering opnieuw te leggen, maar kun je echt gaan bouwen. Dan kunnen we ook anderen helpen, software ontwikkelen en slimmere oplossingen ontwikkelen.”

Alle schakels in de keten kunnen een steentje bijdragen en innoveren: iedereen die geïnteresseerd is in de volgende stappen. BIM is niet alleen een nieuw middel: het faciliteert een andere manier van kijken: vooruitstrevend. We kijken naar de maakindustrie, ICT en opleidingen voor inspiratie, maar ook naar bijvoorbeeld de gaming industrie. Welke technieken en innovaties kunnen we gebruiken in onze eigen processen? We moeten buiten onze eigen kokers kijken en leren van andere sectoren. We werken daarom zo open mogelijk samen met bijvoorbeeld software leveranciers, maar kunnen ook leren van een bedrijf als IKEA. Zij zijn zelf goedkopere keukens gaan produceren, omdat ze de massa, kennis en productietechnieken combineerden en in huis haalden. Zulke slimme stappen willen en kunnen we als Dura Vermeer ook zetten.

Al een tijd lang ligt de focus binnen Dura Vermeer op Design & Build. Als ontwikkelaar en aannemer staan we dicht bij onze opdrachtgevers. Die expertise gebruiken we nu voor vervolgstappen. We hebben voldoende omvang om voor marktpartijen interessant te zijn om bij aan te sluiten, zitten op de juiste punten in het proces aan tafel én weten de juiste partijen aan te haken.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.