Vorige
Nieuws

Dura Vermeer heeft een succesvol jaar achter de rug

Dura Vermeer kan terugkijken op een in vele opzichten succesvol jaar, waarin de bedrijfsopbrengsten en het nettoresultaat verder zijn toegenomen ten opzichte van 2020. ‘De sterke prestaties in 2021 vormen een stevig fundament om onze plannen in de komende jaren te realiseren’, aldus Job Dura, voorzitter van de Raad van Bestuur. Naast het verder groeien in vastgoedontwikkeling, het uitbouwen van de nieuwe Divisie Techniek en een verdere verbreding van activiteiten blijft Dura Vermeer investeren in veiligheid en wil ze versnellen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en innovatieve oplossingen.

Ondanks de pandemie, de stikstofproblematiek en de toenemende schaarste van arbeid en materialen is 2021 voor Dura Vermeer een succesvol jaar geweest. Onze medewerkers hebben dit succes met hun niet-aflatende inzet, professionaliteit en vakmanschap mogelijk gemaakt. Dat zij ook nog de onvoorspelbare gedragingen van het coronavirus en de gevolgen daarvan hebben weten op te vangen, getuigt van veerkracht en van loyaliteit aan ons bedrijf.

De strategische koers met focus op projectbeheersing en verhoogde aandacht voor duurzaamheid, digitalisering en innovatie is van waarde gebleken. Zo zijn op het vlak van elektrificeren van materieel stappen gezet en heeft circulair bouwen meer vorm gekregen door de lancering van een bouwhub waar elementen uit bouwwerken een tweede leven krijgen. Verder is meer geïnvesteerd in houtbouwprojecten en is dankzij toenemende digitalisering het bouwproces sneller, duurzamer maar vooral meer voorspelbaar geworden.

Ook heeft Dura Vermeer het afgelopen jaar geïnvesteerd in diverse (minderheids-)belangen om haar activiteiten te verbreden. In BRControls, ontwikkelaar van hard- en softwareproducten voor webbased gebouwbeheersystemen ter versterking van de Divisie Techniek, in de gespecialiseerde aannemer A. de Reus ter versterking van de haven- en industrie-activiteiten en een participatie in Millenaar & Van Schaik Transport om een bijdrage te leveren aan de transitie van fossiel naar duurzaam asfalttransport. Deze firma neemt in de loop van 2022 als eerste in Nederland een op waterstof gedreven vrachtwagen in gebruik.

In het verslagjaar heeft Dura Vermeer wederom de hoogste prioriteit gegeven aan veiligheid. In 2021 heeft, naast de Divisie Infra, ook de Divisie Bouw en Vastgoed Trede 4 van de Safety Culture Ladder behaald. Ons spoorbedrijf Rail Infra heeft in 2021 de hoogste trede, Trede 5, weten te behouden. De inzet op veiligheidsbewustzijn en veiligheidsgedrag heeft geleid tot een IF-rate (het cijfer ter duiding van de ongevallenfrequentie) van 0,49 dat in 2021 weer lager is dan de IF-rate van 0,73 in 2020. Dura Vermeer is ook één van de initiatiefnemers van de Governance Code Veiligheid in de bouw en omarmt vele initiatieven die het werken in de bouw veiliger moeten maken zoals de recent geïntroduceerde ViA (Veiligheid in Aanbestedingen).

Omzet en resultaatverbetering

Dura Vermeer zag in 2021 haar omzet en nettoresultaat verder stijgen in vergelijking tot 2020. De bedrijfsopbrengsten kwamen uit op ruim € 1,6 miljard in 2021 tegenover € 1,4 miljard in 2020. De werkvoorraad is gestegen tot € 2,8 miljard en is daarmee 12% hoger uitgekomen dan eind 2020.
Het resultaat na belastingen steeg van € 41,5 miljoen in 2020 naar € 52,4 miljoen in 2021. De EBITDA nam toe tot € 79,1 miljoen in 2021 (2020: € 63,8 miljoen). Zowel bij de Divisie Bouw en Vastgoed als bij de Divisie Infra was sprake van een resultaatverbetering. Het netto werkkapitaal is gestegen tot € 122,1 miljoen, tegenover € 116,9 miljoen in 2020. De solvabiliteit is met 33,0% gelijk aan vorig jaar.

Bouw en Vastgoed

De onverminderde hoge vraag naar woningbouwprojecten en stijgende vrij-op-naam-prijzen heeft in het verslagjaar geleid tot groei en meer omzet en resultaat voor de bouw- en vastgoedactiviteiten. De bedrijfsopbrengsten namen toe van € 810 miljoen in 2020 tot € 946 miljoen in 2021. Bouw en Vastgoed kreeg ook een mooie opdrachtenstroom te verwerken voor het renoveren en bouwen van onder meer scholen, ziekenhuizen en laboratoria. De vraag naar nieuwe kantoren is in het verslagjaar grotendeels weggevallen.

In 2021 werden 3.420 woningen opgeleverd tegenover 2.777 in 2020. Het aantal verkochte koop- en huurwoningen uit eigen ontwikkeling daalde van 1.345 in 2020 tot 1.105 in 2021 met name als gevolg van de complexe en vertraagde vergunningsprocedures.

Diverse aansprekende projecten werden in 2021 opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn de renovatie en transformatie van het voormalige stadspaleis Huis Huguetan in Den Haag tot tijdelijke huisvesting van de Eerste Kamer en Raad van State, het all electric ziekenhuis Isala in Meppel, het groot onderhoud van 264 sociale huurwoningen Graan voor Visch in Hoofddorp, het deelproject nieuwbouwwoningen Zuiderlei in gebiedsontwikkeling De Groote Wielen in Rosmalen, verpleeghuis Floriadehof in Zoetermeer en een nieuw appartementencomplex in Losser volgens het nieuwste modulaire houtskeletbouwproduct Blokje Omhoog, dat door Dura Vermeer zelf is ontwikkeld.

Aansprekende projecten in uitvoering zijn onder meer de nieuwbouw van woontoren Flores op het Floriadeterrein (begin 2022 opgeleverd), de renovatie van Paleis van Justitie in Den Bosch, de renovatie van voormalig pakhuis Fenixloods II tot landverhuizersmuseum in Rotterdam, studentenhuisvesting De Kwekerij, fase II in Utrecht, nieuwbouwproject Elements in Haarlem en woningbouwproject Diepeveen in Rotterdam.

Infra

De Divisie Infra laat evenals de Divisie Bouw en Vastgoed een groei van activiteiten en resultaat zien. De bedrijfsopbrengsten zijn gestegen van € 626 miljoen in 2020 naar € 663 miljoen in 2021. Een knappe prestatie in het licht van de stikstofproblematiek die de activiteiten in de infra markt negatief beïnvloeden én rekening houdend met de tekorten op budgetten bij Rijkswaterstaat, provincies en gemeentes.

Met name landelijke infrastructuurprojecten (en met name de opbouw van de werkvoorraad) ondervonden de grootste hinder van de stikstof restricties, waar deze bij de regionale infrastructuurprojecten beperkter bleven. Uitzondering hierop vormen onze railinfrastructuuractiviteiten waar sprake was van een aanhoudende opdrachtenstroom.

Infra leverde in het verslagjaar diverse mooie projecten op zoals de nieuwe tijdelijke Suurhoffbrug in de A15 bij Oostvoorne, de uitbreiding en modernisering van de bestaande opstel- en reinigingssporen in Eindhoven, de architectonisch vormgegeven Prins Clausbrug in Dordrecht, de rondweg Boekel en de rijwielstalling Zuid bij station Tilburg, de oostelijk randweg De Lier en de aanleg van een nieuwe stadsbeek in Enschede.

In uitvoering zijn onder meer het twee fasen contract voor de renovatie van de A12 IJsselbruggen, de 11 kilometer lange en energie neutrale snelweg die de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de snelweg A13 bij Rotterdam The Hague Airport verbindt, de versterking van de noordelijke Waaldijk tussen Wolferen (Overbetuwe) en Sprok (Nijmegen) en de Vechtdal Verbinding voor een betere doorstroom van het verkeer ter hoogte van Dalfsen.

Vooruitzichten

In 2022 gaan we van start met onze nieuwe strategie, die als titel ‘Sprong vooruit’ heeft gekregen. Daarmee zetten we nog sterker in op duurzaamheid, digitalisering en innovatie.

Met een orderportefeuille van € 2,8 miljard staat Dura Vermeer goed gesteld voor 2022. De aanhoudende vraag naar woningen, de investeringen in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden met daarbij behorende infrastructuur en het meer geld beschikbaar stellen door de overheid voor het oplossen van achterstallig infra-onderhoud zorgen voor een goed fundament.

Hoewel het kabinet geld uittrekt voor de stikstofproblematiek, is dat op zijn vroegst in 2023. Hierdoor liggen er in de markt voor nieuwe infraprojecten minder kansen. Veel plannen die in 2021 zijn stilgelegd, blijven onuitgevoerd, ook in 2022. Behalve de stikstofcrisis speelt ook budgettekort van de overheid voor onderhoud en vervanging van de bestaande infrastructuur mee. Wel zien we goede mogelijkheden voor onze Divisie Infra bij de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, bij het openbaar vervoer, bij projecten in de haven, en bij projecten ter ondersteuning van de energietransitie.

Kijkend naar de dag van vandaag, wordt de corona- en stikstof problematiek, de toenemende schaarste van arbeid en materialen en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen helaas overschaduwd door de oorlogssituatie in de Oekraïne. Deze oorlogssituatie zal onvermijdelijk een negatieve invloed hebben op onze economie en daarmee ook op ons bedrijf. Desondanks kijken we met vertrouwen naar 2022 en verwachten wij qua omzet op het niveau van 2021 te zitten.

We hebben dit jaar de transitie gemaakt naar een geïntegreerd jaarverslag. Al het bovenstaande is hierin terug te vinden. Daarnaast geven we in dit verslag weer hoe Dura Vermeer waarde creëert; duurzaamheid, digitalisering en innovatie spelen hierin een belangrijke rol. Heb je interesse?

Lees hier HET jaarverslag 

 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.