Vorige
Nieuws

Dura Vermeer maakt er een punt van

Dat er geen slachtoffer mag vallen als gevolg van onze werkzaamheden staat voor ons als een paal boven water. Wij werken veilig, of wij werken niet!

Veiligheid staat hoog in het vaandel bij Dura Vermeer. Dat blijkt onder andere uit dat de divisie Infra op trede vier van de Veiligheidsladder is gecertificeerd. Olga Teule, Hoofd afdeling Verkeer: ‘Onze corebusiness is het aanleggen en onderhouden van infrastructuur. Wanneer wij werken aan de weg komen wij vrijwel altijd verkeer tegen; auto’s, vrachtauto’s, bussen, fietsers, voetgangers, etc. Wegwerkzaamheden kunnen tot verkeershinder leiden en kunnen ook de verkeersveiligheid beïnvloeden. De manier waarop wij onze werkzaamheden op de weg faseren is daarom belangrijk, maar bijvoorbeeld ook hoe wij ons bouwverkeer organiseren. Veiligheid is voor ons van levensbelang, zowel voor onze eigen wegwerkers, als voor omwonenden en voor alle verkeerdeelnemers in de tijdelijke en uiteindelijke verkeerssituatie. Ons uitgangspunt is: wij werken veilig, of wij werken niet. Dat er geen enkel slachtoffer mag vallen als gevolg van onze werkzaamheden staat voor ons als een paal boven water!’

SAVE APP

Alex de Jong, Bedrijfsleider Dura Vermeer Infra Regio Zuid West. ‘Wij hebben binnen Dura Vermeer een SAVE-app, waarmee alle medewerkers onveilige situaties direct kunnen melden. Ook verkeersonveilige situaties nemen we daarin op, om onszelf continu te verbeteren. Olga Teule vult aan: ‘Op projecten starten wij met het maken van scan van het verkeer, waarbij we ook de ongevallenstatistieken analyseren om ons een beeld te vormen van de situatie. Deze specifieke situatie is de basis voor ons plan van aanpak voor de uitvoering. Daarin houden wij bijvoorbeeld rekening met ons bouwverkeer, hoe gaan we dat geleiden en op welk moment? En we kijken vanuit verschillende brillen naar onze eigen verkeersfaseringen, zodat we kwetsbare verkeersdeelnemers niet uit het oog verliezen.’

AMBASSADEUR

Olga Teule: ‘Als ambassadeur verkeersveiligheid vragen wij actief aandacht voor veiligheid binnen onze organisatie en onze projecten. Daarnaast hebben recentelijk twee collega’s hun certificering verkeersveiligheid auditor behaald, waardoor we niet alleen oog hebben voor de richtlijnen, maar ook voor de human factors binnen verkeer. Deze kennis zetten wij in op onze projecten, bijvoorbeeld door onze verkeersfaseringen te toetsen, zodat we zeker weten dat de tijdelijke situatie ook echt verkeersveilig is. We geven les op scholen over de werkzaamheden in de buurt, waarbij we aandacht besteden aan gevaren van de dode hoek. Of we delen fietslampjes uit om iedereen te attenderen op onze werkzaamheden en op hun eigen veiligheid. Ook zijn wij een samenwerking aangegaan met de Fietsersbond die ons desgevraagd helpt om de veiligheid voor de fietsers te borgen.’

BREDER NETWERK

Alex de Jong: ‘Wij doen mee om de mogelijkheid te hebben om in een breder netwerk van organisaties te praten over verkeersveiligheid zodat er nog meer bewustwording ontstaat en we meer inzicht krijgen in elkaars belangen en afwegingen. En het mogelijk wordt om ieders ambities waar te maken.’

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.