Vorige
Nieuws

Dura Vermeer Onderhoud & Renovatie Midden West bouwt aan langdurige samenwerking met ketenpartners

De thema’s veiligheid, duurzaamheid en kwaliteitsborging maken de laatste jaren een enorme ontwikkeling door op de markt. Deze ontwikkeling maakt het nog belangrijker om samen te werken met de juiste partners die de dezelfde visie én aanpak hebben; alleen op deze manier is het mogelijk om de kernwaarden van de organisatie te kunnen blijven waarborgen. Maar hoe kom je er achter of de aanpak én visie op elkaar aansluiten? Door met elkaar in gesprek te gaan!

Wat zijn de verwachtingen en uitgangspunten? Is er een gezamenlijke ambitie? De doelstelling van selectie gaat om het bereiken van een overeenkomst voor een langdurige, intensievere samenwerking waarbij continue verbetering en gezamenlijke ontwikkeling centraal staan. Voor de geselecteerde partners zitten hier natuurlijk ook voordelen aan: je bouwt meer zekerheid en stabiliteit in én het draagt bij de efficiency van het bedrijf.

Wim Bandsma, Supply Chain Manager: “Tijdens de selectie wordt niet alleen naar de organisatiestructuur en het financiële aspect gekeken, maar ook naar de cultuur en bedrijfsvisie. Een belangrijk onderdeel van de selectie is om te begrijpen hoe een partner zich heeft georganiseerd op het gebied van kwaliteitsborging, duurzaamheid en  innovatievermogen. Maar ook basale zaken als; welke certificeringen zijn er? Waar bevindt het bedrijf zich op de veiligheidsladder? En C02 prestatieladder? Maar ook ISO en FSC spelen een belangrijke rol. Weten wat je van elkaar kan verwachten én vertrouwen is een belangrijk onderdeel in een partnerschap, maar duidelijk en inzichtelijk naar elkaar zijn is essentieel. Een eerste intentie naar elkaar uitspreken is eenvoudig maar dan begint het echte werk pas. Zie het als een echte relatie; daar moet je ook hard aan werken om het goed te houden. Tijdens de gesprekken zijn de gezamenlijke ambities verder bepaald en vastgelegd in de vorm van prestatie indicatoren die elk kwartaal worden gemonitord, geëvalueerd en besproken Dit betekent dat de samenwerking enorm duidelijk en altijd transparant moet zijn. Duidelijke uitvragen, duidelijke prijsvorming, duidelijke contractafspraken en duidelijke evaluatie van de prestatie. Het kan tijdens de gesprekken dan ook echt wel eens knetteren, we zijn tenslotte wel zaken met elkaar het doen.”

Uiteindelijk draagt deze samenwerking bij aan het kunnen opleveren van succesvolle projecten. Een mooi voorbeeld is hoe we gezamenlijk optrekken als het gaat om veiligheid in de projecten. Onze veiligheidsadviseur zit om tafel met de veiligheidsadviseur van de door ons geselecteerde slooppartners. Niet in de stress van het project wordt veiligheid ingeregeld, maar vooraf op een gestructureerde wijze. Iedereen blij! 

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.