Vorige
Nieuws

Dura Vermeer onderschrijft miljardenplan voor woningbouw en OV

Dura Vermeer is één van de private partijen die als deelnemer aan het Forum voor Stedelijke Vernieuwing vandaag een omvangrijk en ambitieus investeringsplan voor woningbouw en openbaar vervoer (OV)  presenteert. Het plan van het Forum is om in de metropoolregio Amsterdam, Breda, Tilburg en Den Bosch, de  Zuidelijke Randstad, Groningen, regio Arnhem/Nijmegen, Utrecht, Eindhoven en Zwolle tot 2040 450.000 woningen te bouwen. De ontwikkeling van de veertien gebieden vraagt om een totaal investeringsvolume van 142 miljard euro.

Het overgrote deel 109 miljard komt uit de private sector en gaan vooral over woningen en overig vastgoed. De publieke investeringen van 33 miljard zijn nodig voor infrastructurele ingrepen, gebiedsontwikkeling en grondexploitatiekosten. Hiervan is inmiddels 13 miljard gedekt. Verdeeld over de periode tot en met 2040 vraagt dit om een jaarlijkse rijksbijdrage van één miljard om het te kunnen realiseren, waardoor er niet alleen 450.000  woningen bijkomen maar er ook een schaalsprong op het gebied van openbaar vervoer wordt gerealiseerd.

Op veertien grote woningbouwlocaties/integrale gebiedsontwikkelingen moet er meer regie komen als het gaat om de realisatie van goeddeels betaalbare woningbouw en bereikbaarheid. Deze deels ook aan de randen van de steden gelegen woningbouwlocaties kunnen alleen worden gerealiseerd met een goede openbaarvervoer ontsluiting. Het gaat daarbij om investeringen in een schaalsprong van het openbaar vervoer. Denk bijvoorbeeld aan het sluiten van de binnenring metro Amsterdam, HOV-ontsluiting CID/Binckhorst, verlengen Noord-Zuidlijn tot Schiphol/Hoofddorp, HOV-ontsluiting Rotterdam Oost en hoogwaardig OV Utrecht.

Naast Dura Vermeer zijn Amvest, Arcadis, Gemeente Rotterdam, NS en de regionale vervoersbedrijven GVB/RET/HTM betrokken bij het investeringsplan van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing.

Voor meer informatie over de plannen en de precieze aanduiding van de veertien gebiedsontwikkelingen: http://forum-sv.nl/investeringsprogramma/ en
http://forum-sv.nl/wp-content/uploads/2021/06/Publiek-privaat-investeringsprogramma-Woningbouw-en-Infra.pdf, http://forum-sv.nl/investeringsprogramma/ en http://forum-sv.nl/wp-content/uploads/2021/06/Publiek-privaat-investeringsprogramma-Woningbouw-en-Infra.pdf

Deel deze pagina

Vragen? Onze specialisten helpen je graag!

Facilitair / Infra / Bouw & Vastgoed

Glenn Metselaar

Hoofd Corporate Communicatie & Woordvoerder Regio Heel Nederland
Glenn Metselaar