Vorige
Nieuws

Dura Vermeer onderstreept Net Zero ambitie en slaat met andere Nederlandse bedrijven handen ineen: CEO’s roepen ketenpartners op om mee te doen

Op 18 april hebben CEO’s van vooraanstaande Nederlandse bedrijven, waaronder Job Dura zich gezamenlijk verbonden aan de klimaatdoelstellingen, de zogeheten Net-Zero Science Based Targets van het SBTi. Tijdens een CEO-ontbijtsessie werd door iedereen de handtekening onder ambitieuze Net Zero doelstellingen geplaatst. Hierdoor zeggen de bedrijven toe om in hun hele waardeketen te werk te gaan in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs en bij te dragen aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot 1,5°C. Het commitment onderstreept de Net Zero ambitie van Dura Vermeer; ons streven is om in 2030 de CO₂-uitstoot gehalveerd te hebben en nul uitstoot voor 2050.

De bedrijven die zich gecommitteerd hebben zijn naast Dura Vermeer: Intergamma, PostNL, Trivium Packaging, Dura Vermeer, Koninklijke Ahrend, TBI, Verstegen Spices & Sauces, EVBox, Media.Monks, CSU, Tzorg, Zizo, en TAUW bv. Naast het verbinden aan meetbare en op wetenschap gebaseerde doelstellingen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken, doen de bedrijven ook een oproep aan alle organisaties die nog geen geloofwaardige en op wetenschap gebaseerde doelen hebben, om zich aan te sluiten.

Job Dura, voorzitter van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer geeft aan:

Met dit initiatief zetten we onze Net Zero ambitie verder kracht bij. Goed om te zien dat meer bedrijven in verschillende sectoren zich verbinden aan de Net Zero doelstellingen en toezeggen om in hun keten zich hiervoor in te gaan zetten. Wij nemen als Dura Vermeer ook onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Samen gaan we er onze schouders onder zetten, met al onze collega’s en partners.

AMBITIEUZE DOELSTELLINGEN

De betrokken bedrijven zijn, net als Dura Vermeer vastbesloten om emissiereductiedoelstellingen voor de korte en lange termijn vast te stellen. Doel is om uiterlijk tegen 2050 een netto-nul uitstoot van broeikasgasemissies in hun hele waardeketen te bereiken, onafhankelijk gevalideerd door de technische experts van SBTi.

De SBTi Net-Zero standaard is de meest ambitieuze doelstelling die bedrijven kunnen zetten vandaag de dag en dekt de emissies van een bedrijf in de gehele waardeketen. De meeste bedrijven zullen een grondige decarbonisatie van ten minste 90% nodig hebben om uiterlijk 2050 netto-nul te bereiken.

Paul Polman, vice-voorzitter van de United Nations Global Compact:

Het meest recente IPCC-rapport is de krachtigste waarschuwing tot nu toe dat alleen onmiddellijke, grootschalige actie een volledige ineenstorting van het klimaat kan voorkomen. Het is enorm hoopvol dat deze bedrijven zich vandaag verbinden aan geloofwaardige, meetbare en op wetenschap gebaseerde doelstellingen om klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Hun oproep aan alle bedrijven die nog geen geloofwaardige, op wetenschap gebaseerde doelen hebben, om zich aan te sluiten, evenals hun oproep aan regeringen om ambitieuze klimaatactie voor bedrijven business as usual te helpen maken, ondersteun ik ten zeerste.

OVER SBTI

Het Science Based Targets-initiative (SBTi) is een samenwerking tussen het CDP (Climate Disclosure Project), de United Nations Global Compact, World Resources Institute en het World Wide Fund for Nature. Science Based Targets (SBT) zijn op de wetenschap gebaseerde doelen die voor een grondige analyse van uitstoot en reductieplannen zorgen. Het SBTi beoordeelt en valideert onafhankelijk de doelstellingen voor CO₂-uitstoot van bedrijven in overeenstemming met de meest actuele klimaatwetenschap en op basis van wetenschappelijke criteria.

Zie voor meer informatie over dit initiatief het gezamenlijke persbericht, gepubliceerd door UN Global Compact Network Netherlands.

Deel deze pagina

Maak meer carrièrestappen

Bekijk onze openstaande vacatures of lees meer over onze projecten.